Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. ve 50/d maddeleri, 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.

A) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru  formu  (http://personel.hacibayram.edu.tr  adresindeki  Formlar  sekmesinde  yer  alan  ilgili  form;  Başvuru  formunun  eksiksiz  şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).
2. Kimlik fotokopisi,
3. Özgeçmiş,
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),
5. Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e- Devlet çıktısı),
6. Yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı),
7. Doktora öğrenci belgesi (son 1 (bir) ay içerisinde alınmış onaylı sureti veya karekodlu e-Devlet çıktısı; İlan şartlarında doktora öğrencisi olmak şartı var ise),
8. Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti ),
9. ALES belgesi,
10. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
11. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
12. Tecrübe durumunu gösterir belge, (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi,
14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e- Devlet çıktısı).

B) AÇIKLAMA
1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C) BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR
1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Başvurular  ilgili  birimlerin  ilanda  belirtilen  adreslerine  şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılacaktır.  Postada  meydana  gelen  gecikmeler  ve  süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleri geçersizdir.
5. İstenilen  belgelerde  gerçeğe  aykırı  beyanda  bulunduğu  tespit  edilenlerin  sınavı  geçersiz  sayılacak  olup,  bu  durumda  gerekli  hukuki  prosedür uygulanacaktır.
6. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.
7. Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  sonuçları  Üniversitemizin  http://personel.hacibayram.edu.tr  sayfasında  yayımlanacaktır.  İlgili  web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8. Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.
9. Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında değişiklik yapabilir. SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi                            : 21.10.2021
Son Başvuru Tarihi                                   : 04.11.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                         : 10.11.2021
Sınav Giriş Tarihi                                     : 12.11.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                             : 15.11.2021

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi  : http://personel.hacibayram.edu.tr

 

S.N.

BİRİM

BÖLÜM/ ANABİLİM - ANASANAT
DALI

UNVAN

DERECE

ADET

BAŞVURU YERİ

ALES

Y. DİL

AÇIKLAMA

1

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilişim Sistemleri

Araştırma Görevlisi

5

1

Emniyet Mahallesi Muammer Yaşar Bostancı Caddesi No: 4
06500 Beşevler/Ankara

70

50

Yönetim Bilişim Sistemleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

2

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri
Din Bilimleri

Araştırma Görevlisi

6

1

İslami İlimler Fakültesi Şenyuva Mah. Seyhan Cad. No: 11
06300
Keçiören/ANKARA

70

50

Felsefe bölümü lisans mezunu olmak, Din Felsefesi alanında doktora yapıyor olmak.

3

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Araştırma Görevlisi

6

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi
Bahçelievler Mahallesi 323/1 cadde
06830
Gölbaşı/ANKARA

70

50

Fakülte ve Yüksekokulların Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Bölümlerinin birinden Lisans mezunu olmak. İlgili alanda ya da El Sanatları alanında tezli Yüksek Lisans veya
Sanatta yeterlilik yapıyor olmak.

4

Rektörlük

Yabancı Diller

Öğretim Görevlisi (Ders
Verecek)

5

1

Yücetepe Mahallesi85.Cadde No: 806570
Çankaya/ANKARA

70

85

İngilizce öğretmenliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim kurumlarında dil öğretimi ile ilgili en az iki
yıl tecrübe sahibi olmak.

5

Rektörlük

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

3

1

Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No: 806570
Çankaya/ANKARA

70

50

Elektrik – Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü, Yazılım Mühendisliği Bölümü, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri veya Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

6

Rektörlük

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

3

1

70

50

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi, Yeni Medya, Medya Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans yapmış
olmak.

7

Rektörlük

Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

4

1

70

50

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak ve bu alanların birinden tezli yüksek lisans
yapmış olmak.