Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.
Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler
1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun birimi, anabilim dalı, unvanı, derecesi ve adayın ikametgah adresi, telefon numarası, e-mail adresi vs. açıkça belirtilir.)
2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
3. Özgeçmiş
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge
5. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
6. Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
7. ALES Belgesi
8. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
9. Yabancı Dil Belgesi
10. Tecrübe durumunu gösterir belge (onaylı belge)
11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:

1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Adaylarım Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
3. Başvurular ilan edilen kadro birimine (dekanlık/yüksekokul/enstitü) yapılması ve başvuru yapılan birimin internet adresinden ilan sonuçlarının takip edilmesi gerekmekte olup, İnternet aracılığıyla yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her aşamasında iptal edilebilir.
6. Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.
7. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ:
Adayların ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ

20.10.2021

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ

27.10.2021

SINAV GİRİŞ TARİHİ

08.11.2021

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

15.11.2021

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

ADET

DERECE

UNVAN

YABANCI DİL
PUANI

ALES PUAN

AÇIKLAMA

2021- ÖG1

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Anabilim Dalı

3

6

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

85

70

Üniversitelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizDili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dilbilimi, İngilizce Mütercim Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, tezli yüksek lisans yapmış olmakEn az üç
(3) yıl yükseköğretim kurumlarında İngilizce ders vermiş ve bunu çalışmış
olduğu kurumlardan belgelendirmek

2021- ÖG2

Yabancı Diller Yüksekokulu

Yabancı Diller Bölümü

Yabancı Diller Anabilim Dalı

1

7

Öğretim Görevlisi (Ders Verecek)

85

70

Arap Dili Eğitimi, Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı,Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Dili ve Belagati alanlarının birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak