Artvin Çoruh Üniversitesi 18 akademik personel alacak

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu","657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi", "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri" uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1) Profesör kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar; başvurdukları bölüm ve anabilim dalı ile başlıca araştırma eserini belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 6 (altı) adet CD'ye aktarıp Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;

2) Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 4 (dört) adet CD'ye aktarıp Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;

3) Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçe, bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını salt okunur 4 (dört) adet CD'ye aktarıp ilgili akademik birime teslim edeceklerdir.

Başvuruların 22/09/2021 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (06/10/2021 tarihi mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not :
1) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.
2) Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların (Üniversitemiz personeli hariç) kurumlarından aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.
3) Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, puan tablosu, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doçentlik belgesinin (profesör ve doçent başvurularında) onaylı suretlerini içeren çıktıları bir nüsha halinde ilgili birime teslim edeceklerdir.
4) e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belgeler geçerli olup ayrıca onaylanmasına gerek bulunmamaktadır.
 

S.N.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECE

ADEDİ

AÇIKLAMA

1

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat

İktisat Politikası

Prof. Dr.

1

1

2

Mühendislik Fakültesi

Temel Bilimler

Temel Bilimler (Fizik)

Prof. Dr.

1

1

Doçentliğini Fizik Alanında Almış Olmak.

3

Mühendislik Fakültesi

Temel Bilimler

Temel Bilimler (İstatistik)

Doçent

1

1

Doçentliğini İstatistik Alanında Almış Olmak.

4

Mühendislik Fakültesi

Temel Bilimler

Temel Bilimler (Matematik)

Doçent

1

1

Doçentliğini Matematik Alanında Almış Olmak.

5

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Alanında Almış Olmak.

6

Eğitim Fakültesi

Türkçe ve Sosyal Bilimleri Eğitimi

Türkçe Eğitimi

Doçent

1

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi Alanında Almış Olmak.

7

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Gıda Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

8

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı

Doçent

1

1

Doçentliğini Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Alanında Almış Olmak.

9

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Hemşirelik Esasları

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

10

Eğitim Fakültesi

Özel Eğitim

Zihin Engelliler Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Özel Eğitim Alanında Doktora Yapmış Olmak.

11

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim

Okul Öncesi Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Okul Öncesi Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

12

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Alanında Doktora Yapmış Olmak.

13

İlahiyat Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Felsefe ve Din Bilimleri Alanında Doktora Yapmış Olup İslam Felsefesi Alanında Çalışmaları Bulunmak.

14

İşletme Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Politikaları ve Ekonomisi

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Sağlık Yönetimi Alanında Doktora Yapmış Olmak.

15

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları veya Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

16

Artvin Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama

Harita ve Kadastro

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Harita Mühendisliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

17

Artvin Meslek Yüksekokulu

Otel, Lokanta ve
İkram Hizmetleri

Aşçılık

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Turizm İşletmeciliği Alanında Doktora Yapmış Olmak.

18

Artvin Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Matematik Alanında Doktora Yapmış Olmak.