Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu 1 akademik personel alacak

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:


Meslek  Yüksekokulumuzun  aşağıda  belirtilen  programına  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu’nun  23.  maddesi,  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği,  Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

İlan  edilen  kadroya  müracaat  edecek  adayların  aşağıda  belirtilen  belgelerle  birlikte Ataşehir   Adıgüzel   Meslek   Yüksekokulu   Müdürlüğüne   şahsen/posta   ile   müracaat   etmeleri gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış diplomaların,  Üniversitelerarası  Kurul  Başkanlığı’nca  denkliğinin  onaylanması  gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate  alınmayacaktır.  Posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  Meslek Yüksekokul     Müdürlüğüne     ulaşması     gerekmektedir.     Postadaki     gecikmelerden     Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin Gerekli Belgeler:
• Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
• Özgeçmiş (YÖK formatında).
• Nüfus Cüzdan Fotokopisi.
• İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).
• Adli sicil kaydı.
• Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).
• İkametgâh belgesi.
• Kişisel veri kullanımı dilekçesi.
•  Lisans,  Yüksek  Lisans  ve  Doktora  Belgelerinin  noter  onaylı  suretleri.  (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)
• Varsa Merkezi Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgeleri.
•  Herhangi  bir  kamu  kuruluşunda  çalışanların,  çalıştıkları  kurumdan  alacakları  hizmet belgeleri.
• T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Öğretim Üyeleri İçin Akademik Değerlendirme Formu.
• Bilimsel Çalışma ve Yayınları kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Başvuru  için  gerekli  belgelerin  Meslek  Yüksekokulumuz  Müdürlüğüne  teslim  edilmesi gerekmektedir.
Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul, Tel: (0216) 455 7770
Başvuru  dilekçesi  ve  Ataşehir  Adıgüzel  Meslek  Yüksekokulu  Akademik  Yükseltilme  ve
Atanma Kriterleri Yönergesine, https://www.adiguzel.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilmektedir.

 

BÖLÜM

PROGRAM

UNVAN

KADRO
SAYISI

UZMANLIK ALANI/
ARANILAN ŞARTLAR

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Optisyenlik

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında yapmış
olmak.