Atatürk Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize   bağlı   birimlerde   istihdam   edilmek   üzere,   2547   sayılı   Kanunun   ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir. Müracaatlar şahsen veya posta ile yapılacaktır.(Postadaki gecikmelerden ve eksik belgelerden Kurumumuz sorumlu değildir.)

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ: DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ  KADROLARI İÇİN:

-2547 sayılı Kanun’un ilgili maddesinde belirtilen şartlara haiz adayların, dilekçe, yabancı dil belgesi,  özgeçmiş,  yayın  listesi  (Puanlandırma tablosu  ile birlikte),  nüfus cüzdan fotokopisi, askerlik belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf  4  takım  dijital  dosya  (4  adet  USB/CD/DVD)    halinde  yayınları  ile  ilgili  birimlere müracaat etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın  Resmî  Gazete’de  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15.  Gündür  (  Son  müracaat tarihi 24.05.2021 mesai bitimine kadardır.)

UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Derece

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

Dr.Öğr. Üyesi

2

1

Bilgisayar Mühendisliği anabilim dalında doktorasını yapmış olmak veya Yazılım Mühendisliği anabilim dalında doktorasını yapmış olmak veya Bilgisayar ve Öğretimi Teknolojileri anabilim dalında doktorasını yapmış olmak veya Yönetim Bilişim Sistemleri anabilim dalında doktorasını yapmış olmak veya Bilişim Sistemleri anabilim dalında doktorasını yapmış olmak veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında doktorasını
yapmış olmak.