Atatürk Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize   bağlı   birimlerde   istihdam   edilmek   üzere,   2547   sayılı   Kanunun   ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları daimi statüdedir.

MÜRACAATTA İSTENEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ:

1 - PROFESÖR KADROLARI İÇİN:
-   Adaylar  Personel  Daire  Başkanlığına  müracaat  ederken;  dilekçe,  özgeçmiş,  yayın  listesi, doçentlik belgesi, doçentlik yabancı dil belgesi, lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, nüfus  cüzdan  fotokopisi  ve  iki  adet  fotoğrafla  birlikte  toplam  6  takım  dijital  dosyayı  (6  adet USB/CD/DVD)    teslim    edeceklerdir.    Ayrıca,    “Öğretim    Üyeliğine    Yükseltilme    ve    Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesi gereğince yayın listelerinde başlıca araştırma eserlerini belirteceklerdir. Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

2 - DOÇENT KADROLARI İÇİN:
-   Adaylar,  Personel  Daire  Başkanlığına  müracaat  ederken,  dilekçe,  özgeçmiş,  yayın listesi,   nüfus   cüzdan   fotokopisi,   doçentlik   belgesi,   doçentlik   yabancı   dil   belgesi,   lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgeleri ve iki adet fotoğraf ve yayınlarının birer örneği ile birlikte  toplam  4  takım  dijital  dosyayı  (4  adet  USB/CD/DVD)  teslim  edeceklerdir.  Ayrıca, 1 takım dijital dosyayı (1 adet USB/CD/DVD) ilgili birime teslim edeceklerdir.

3 - DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
-   2547  sayılı  Kanun’un  ilgili  maddesinde  belirtilen  şartlara  haiz  adayların,  dilekçe (Yabancı  dil  belirtilecek),  özgeçmiş,  yayın  listesi,  nüfus  cüzdan  fotokopisi,  askerlik  belgesi, öğrenim belgeleri (lisans, yükseklisans, doktora veya uzmanlık belgesi) ve 2 adet fotoğraf 4 takım dijital  dosya  (4  adet  USB/CD/DVD)  halinde  yayınları  ile  ilgili  birimlere  müracaat  etmeleri gerekmektedir.

SON BAŞVURU TARİHİ:
İlanımızın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15. gündür.

FEN FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Derece

Genetik

Profesör

1

1

Doçentliğini Biyoloji bilim alanında almış olmak ve karyotip analizi, genetik toksikoloji
ve embriyotoksisite konularında çalışmaları olmak.

İstatistik

Profesör

1

1

Uygulamalı istatistik alanında çalışmış olmak.

Biyokimya

Doçent

1

1

Doçent unvanını Kimya bilim alanında almış
olmak.


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Derece

Uluslararası
Siyaset

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Uluslararası İlişkiler alanında doktora yapmış
olmak.


TIP FAKÜLTESİ

Anabilim Dalı

Kadro Unvanı

Adedi

Derece

Tıbbi Farmakoloji

Profesör

1

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Tıbbi Farmakoloji
bilim alanında doçent unvanı almış olmak.

Göğüs Hastalıkları

Doçent

1

1

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğine göre ilgili anabilim dalında uzmanlık eğitimi almış ve Göğüs Hastalıkları
bilim alanında doçent unvanı almış olmak.