Atılım Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı sonuçları web sayfamızda yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğindedir. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.

a) Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:

1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4 Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5 Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:
1. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik’in 8. maddesinin 7. fıkrasında yer alan yabancı dil ile ilgili şartları sağlamak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.

b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi
9. Tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olduğunu gösterir belge. (Araştırma Görevlileri için)
10. En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini veren programlardan mezun olduğunu gösterir belge.(Öğretim Görevlileri için)

Aranılan Nitelikler:
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 85 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 85 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. 
b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim
yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Fakülte

Bölüm/Ana Bilim Dalı

Unvan

Adet

Aranan Nitelikler

Tıp Fakültesi

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji
Ana Bilim Dalı

Prof.

1

Kardiyoloji ana bilim dalında profesör unvanına sahip olmak. İç hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Doçent

1

Lisans derecesini endüstri mühendisliği alanında almış olmak. Doktora veya doçentliğini yönetim ve strateji alanında almış olmak.
Uluslararası bilimsel dergilerde nitelikli yayınlar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji
Ana Bilim

Dr. Öğretim Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Uzmanlığını histoloji ve embriyoloji ana bilim dalından almış olmak.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Kulak burun ve boğaz hastalıkları uzmanı unvanına sahip olmak.
Kulak burun ve boğaz hastalıkları alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi

1

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı unvanına sahip olmak. Beyin ve sinir cerrahisi alanında uluslararası düzeylerde akademik araştırma yapabilmek ve araştırmalarından nitelikli yayın üretebilmek.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında doktora derecesine sahip olmak. Postgradual ortopedik manuel terapi konusunda deneylimli olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik
Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği alanında doktora yapmış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Kimya Mühendisliği Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini kimya mühendisliği alanında almış olmak. Proses tasarımı ve proses kontrol konularında İngilizce ders verme deneyimine sahip olup bu alanlarda nitelikli araştırmaları, yayınları olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Araştırma
Görevlisi

1

Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü mezunu olmak. Fizyoterapi ve rehabilitasyon ana bilim dalında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Hemşirelik
Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Hemşirelik bölümü mezunu olmak. İç hastalıkları hemşireliği, cerrahi hastalıkları hemşireliği, doğum ve kadın hastalıkları hemşireliği veya çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliği alanlarından birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi

Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Havacılık ve uzay mühendisliği veya makine mühendisliği bölümünden mezun olmak.
Akışkanlar dinamiği alanında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak veya tezli yüksek lisans tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi

Otomotiv Mühendisliği Bölümü

Araştırma
Görevlisi

1

Otomotiv, makine, mekatronik veya elektrik- elektronik mühendisliği bölümü mezunu olup, bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans veya doktoraya kayıtlı olmak.