Atılım Üniversitesi 5 akademik personel alacak

Atılım Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilgili Yönetmeliklere göre öğretim üyesi/öğretim görevlisi/araştırma görevlisi alınacaktır. Web sayfamızda (www.atilim.edu.tr) belirtilen koşulları sağlayan adayların, istenilen belgeleri bir dilekçe ekinde ilanın yayımlandığı tarih itibarı ile 15 gün içerisinde ilgili “Dekanlıklara” şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekir. Süresi içinde yapılmayan, posta-kargo nedeniyle geciken ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.  Öğretim  üyesi  dışındaki  öğretim  elemanı  sonuçları  web  sayfamızda  yayınlanacak  olup  bu  aynı  zamanda  tebligat  niteliğindedir.  Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Öğretim görevlisi sınavları web sayfamızda belirtildiği gibi yapılacaktır.

a) Öğretim Üyeleri İçin:
Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Doktora belgesi
3. Doçentlik belgesi
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Bilimsel çalışmaları içeren dosya
6. Resimli öz geçmiş
7. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)

Aranılan Nitelikler:
1.Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik’in  8. maddesinin  7.  fıkrasında  yer  alan  yabancı  dil  ile  ilgili  şartları  sağlamak.  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil  sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 55 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
2. Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Yükseltme ve Atama Yönergesi’nde belirtilen atama kriterlerini sağlamış olmak.
b) Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri İçin:

Aranılan Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten başvuru dilekçesi
2. Resimli öz geçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. Diploma fotokopileri ile onaylı lisans transkript
6. ALES sonuç belgesi
7. Nüfus cüzdanı sureti
8. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

Aranılan Nitelikler:
1. Yabancı ülkelerden alınmış diploma denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması.
2. ALES’ten program alanında en az 70 ve üzeri puan almış olmak.
3. a) Öğretim Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 80 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen öğretim görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
b) Araştırma Görevlileri İçin: Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından yabancı dille eğitim yapılan bölümler için en az 70 puan, Türkçe eğitim yapılan bölümler için en az 50 puan, dil alanında görevlendirilen araştırma görevlileri için en az 80 puan veya eşdeğerliliği
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. Sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

Fakülte

Bölüm/Ana Bilim Dalı

Unvan

Adet

Aranan Nitelikler

Mühendislik Fakültesi

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof.

1

Üniversitelerin Elektrik Mühendisliği ya da Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alanlarından lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerine sahip olmak. Matris çeviriciler, çok seviyeli eviriciler, rüzgar enerjisi
konularında çalışmaları olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Öğretim Üyesi (Prof., Doç., Dr.
Öğretim Üyesi)

2

“Çocuk gelişimi” veya “çocuk sağlığı ve eğitimi” veya “çocuk gelişimi ve eğitimi” alanlarından birinde lisans veya yüksek lisans veya doktora
derecesine sahip olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Çocuk Gelişimi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi

1

Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak. Sosyal pediatri alanında doktora derecesine sahip olmak.

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Pilotaj Bölümü

Öğretim Görevlisi

1

Üniversitelerin Fen bilimleri veya Sosyal Bilimler Enstitülerinin birinde doktora çalışmalarını tamamlamış ve doktora dercesine sahip olmak. PPL, CPL ve ATPL lisanslarına sahip olmak ve Ticari Pilot olarak yurt içi ve yurt dışı hava yollarında kaptan veya ikinci kaptan
olarak çalışmış olmak.