Beykent Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen Yüksekokul programlarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca 3 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Duyurulur.

 

Fakülte / Yüksekokul

Bölüm / Program

Öğretim Elemanı

Alanı

ALES/YDS
Eş Değeri Puanı

ALES
Puan Türü

Ek Açıklamalar

Meslek Yüksekokulu

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

1

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanından en az tezli yüksek lisans
mezunu olmak

ALES: 70

SAY

Öğr. Gör.

1

Makine Mühendisliği alanından en az tezli yüksek lisans mezunu olmak

ALES: 70

SAY

Öğr. Gör.

1

Çizgi Film (Animasyon), Çizgi Film Animasyon Tasarımı, Animasyon Tasarımı veya Animasyon ve Oyun Tasarımı alanlarının
birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak

ALES: 70

SÖZ

Öğr. Gör.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ
Duyuru Başlangıç Tarihi                       : 20.06.2021
Son Başvuru Tarihi                                : 04.07.2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlanı   : 06.07.2021
Sınav Tarihi                                           : 08.07.2021
Nihai Değerlendirme Tarihi                  : 09.07.2021

Başvurular Yazı İşleri Müdürlüğü’ne şahsen ve/veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belgeli başvurular işleme alınmayacak  olup,  posta  ile  yapılan  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  ulaşmış  olması  gerekmektedir.  Postada  yaşanan  gecikmeler  dikkate alınmayacaktır.

İSTENEN BELGELER
1- Beykent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,
2- YÖK formatlı özgeçmiş.
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4- 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
5- Adli Sicil Kaydı Belgesi
6- Lisans /Yüksek Lisans/Doktora Diploması onaylı örneği (Diploma Yurt Dışından Alınmış İse YÖK Denklik Belgesi)
7- Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
8- ALES Belgesi
9- Yabancı Dil Belgesi
10- ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
11- Öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi.
12- Deneyim şartını sağladığını gösterir hizmet belgesi.
13- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
14- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni.

Ön  değerlendirme  Sonuçları  ve  nihai  değerlendirme  sonuçları  Üniversitemizin  www.beykent.edu.tr  web  adresinde  yayınlanacak  olup,  bu  aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Aday Başvuruları:

Beykent Üniversitesi Ayazağa-Maslak Yerleşkesi Yazı İşleri Müdürlüğü Ayazağa Mah. Hadım Koruyolu cad. No: 19   34396 Sarıyer, İstanbul