Beykent Üniversitesi düzeltme ilanı

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:
DÜZELTME İLANI

28.11.2021 tarih ve 31673 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan öğretim üyesi ilanımızın ilgili tablosundaki Lojistik Yönetimi Bölümünde yer alan yıldızlı açıklama tablonun altına eklenerek aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir

Fakülte /
Yüksekokul / Enstitü

Bölüm / Program / Anabilim
Dalı

Kadro
Sayısı

Kadro
Unvanı

Uzmanlık Alanı

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Profesör

Erişkin Psikiyatri

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve
Finansman

1

Profesör

Pazarlama

Finans ve Bankacılık

1

Doktor
Öğretim
Üyesi

Finans, Bankacılık

Lojistik Yönetimi *

1

Doktor Öğretim Üyesi

Endüstri Mühendisliği, Lojistikte Sayısal Modeller, Tedarik Zinciri Yönetimi, Lojistik Yönetimi,
Lojistik, İşletme Mühendisliği

Meslek Yüksekokulu

İnşaat Teknolojisi

1

Doktor
Öğretim
Üyesi

İnşaat Mühendisliği


*İngilizce dil yeterliliğine sahip olmak ve İngilizce ders verebiliyor olmak

Duyurulur.