Beykoz Üniversitesi 25 akademik personel alacak

Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.


Adres:
Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü
Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL
Tel: 0216 912 2252 

 

Birim

Bölüm / Program

Aranan Şartlar

Unvan

Sayı

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ana bilim dalında almış olmak.

Prof. Dr.

1

Meslek Yüksekokulu

Optisyenlik

Tıp Fakültesi mezunu olup, göz hastalıkları ana bilim dalında uzman olmak.

Prof. Dr.

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat bilim alanında doçentliğini almış olmak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi Ana Bilim dalında doktora yapmış olmak. Kültür politikaları ve mimarlık tarihi alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Prof. Dr.

1

Sosyal Bilimler
Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi alanlarından birinden doçentliğini almış olmak.

Prof. Dr.

1

Meslek Yüksekokulu

Ameliyathane Hizmetleri

Tıp Fakültesi mezunu olup, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında uzman olmak.

Doç. Dr.

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İletişim ve Tasarımı

Doçentliğini Plastik Sanatlar Fotoğraf alanından almış olmak. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomalarını İletişim ve Tasarımın ilgili alanlarından almış olmak. Belgesel fotoğraf alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Doç. Dr.

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Doçentliğini Su Ürünleri, Gıda Bilimleri Mühendisliği alanlarından birinden almış olmak işlenmiş ürünler, nanolif ve gastronomi alanlarında çalışmaları bulunmak.

Doç. Dr.

1

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Lojistik Yönetimi (İngilizce)

İşletme Mühendisliği/Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği/Endüstri Mühendisliği/İşletme Sayısal Yöntemler alanlarından birinde doktora yapmış olmak ve yöneylem araştırması/ lojistik modelleme ve optimizasyon teknikleri/kantitatif karar verme teknikleri gibi alanlarda dersler vermiş olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1*

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce)

Uluslararası ticaret alanında lisans ya da tezli yüksek lisans derecesine sahip olup, uluslararası ticaret, işletme veya iktisat alanlarında doktora yapmış olmak. Uluslararası ticaret uygulamaları ve e-ticaret alanlarında akademik çalışmaları bulunmak ya da dersler vermiş olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1*

İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Yüksek lisans ve/veya doktorasını muhasebe veya finans alanında yapmış olmak. Muhasebe dersleri vermiş olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1*

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İşletme

Doktorasını örgüt teorisi alanında yapmış olmak. Bu alanda çalışmaları bulunmak ve/veya dersler vermiş olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

İşletme ve Yönetim
Bilimleri Fakültesi

İşletme (İngilizce)

Hukuk fakültesi mezunu olup yüksek lisans veya doktorasını özel hukuk alanında yapmış olmak,

Dr. Öğr.
Üyesi

1*

Meslek Yüksekokulu

İlk ve Acil Yardım

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi ana bilim dalında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Meslek Yüksekokulu

Fizyoterapi

Tıp Fakültesi mezunu olup, uzmanlığını kadın hastalıkları ve doğum alanında almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya bu alanlarla ilgili alanlardan birinde lisans veya doktora derecesi olmak

Dr. Öğr. Üyesi

3*

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği veya İşletme veya bu alanlarla ilgili alanlardan birinde alanından birinde lisans veya doktora derecesi olmak

Dr. Öğr. Üyesi

2*

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık alanında lisans ve doktora derecesi olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Doktorasını Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanında yapmış olmak. Geleneksel ve yeni medya, toplumsal sorumluluk, marka deneyimi, iletişim alanlarında dersler vermiş ve akademik çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Halkla İlişkiler alanında lisansını almış olmak. Medya ve iletişim, yeni medya, halkla ilişkiler ve reklamcılık alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Radyo Televizyon ve Sinema

İletişim ve ilgili alanlarda doktora yapmış olmak. Ses tasarımı ve prodüksiyonu üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi (İngilizce)

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi/ Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Uluslararası Lojistik ve Ticaret/İşletme/Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, sivil havacılık alanında doktora yapmak veya belgelendirmek kaydıyla sivil havacılık alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1*

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Psikoloji lisans mezunu olmak ve doktora eğitimini Psikoloji alt alanları veya ilişkili disiplinler arası alanlardan birinde tamamlamış olmak

Dr. Öğr. Üyesi

2

Sosyal Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Uygulamalı Psikoloji, Klinik Psikoloji ve Sağlık Psikolojisi alanlarından birinde doktora eğitimini tamamlamış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri (İngilizce)

Havacılık Yönetimi, Hava Trafik Kontrol ve Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Lojistik Yönetimi/ Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık/Uluslararası Lojistik ve Ticaret/İşletme/Endüstri Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak veya lisans sonrası belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl deneyim sahibi olmak veya lisans mezunu olup sivil havacılık alanında en az beş yıl deneyim sahibi olmak.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1*

Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu

E-Ticaret ve Pazarlama

İşletme, iktisat, uluslararası ticaret, lojistik alanından lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak, e-ticaret ve/veya dijital pazarlama alanında çalışmaları olmak veya ders vermiş olmak.

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

1

Meslek Yüksekokulu

Ağız ve Diş Sağlığı

Diş Hekimliği mezunu olmak.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1

Meslek Yüksekokulu

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği bölümlerinin birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden tezli yüksek lisans mezunu olmak.

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

1

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecesi olmak

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

2

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya bu alanlarla ilgili alanlardan birinde lisans ve tezli yüksek lisans derecesi olmak

Öğr. Gör.
(Ders Verecek)

3*

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya bu alanlarla ilgili alanlardan birinde veya Matematik Mühendisliği alanında lisans derecesi olmak ve bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans derecesi olmak veya tezli yüksek lisans
programına kayıtlı olmak.

Arş. Gör.

2*

Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık alanında lisans ve tezli yüksek lisans derecesi olmak veya tezli yüksek lisans programına kayıtlı olmak

Arş. Gör.

1

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Görsel İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı bölümlerinden lisansını almış olmak. İlgili alanlardan birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya tamamlamış olmak. Grafik tasarımın uygulamalı alanlarında çalışmalar yapıyor olmak, güncel tasarım programlarına hakim olmak

Arş. Gör.

1


*Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”
gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Adli Sicil Kaydı.
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak.
5. 2 adet fotoğraf.
6. Nüfus cüzdanı sureti.
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).
8. Profesör kadrosuna başvurular için Doçentlik belgesinin tasdikli sureti.
9. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.
10. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi
11. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış CD/taşınabilir bellek.
Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir. 
Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış
olan CD/taşınabilir bellek ile ilanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Öğretim Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak.
4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az
85 dil puanı almış olmak.
5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu sağlamak.

Araştırma Görevlisi:
1. ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85, TÜRKÇE EĞİTİM VEREN PROGRAMLARA BAŞVURULARDA EN AZ 50; YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak.
3. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş
3. Adli Sicil Kaydı.
4. ALES belgesi.
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.
6. 2 adet fotoğraf.
7. Nüfus cüzdanı sureti.
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).
9. Onaylı transkript belgesi.
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.
Başvurular, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
Öğretim Görevlisi / Araştırma Görevlisi Kadroları

SINAV TAKVİMİ
Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.07.2021
Son Başvuru Tarihi : 02.08.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 05.08.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 09.08.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 13.08.2021