Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 27 akademik personel alacak

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ VE ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI


Duyuru Başlama Tarihi       : 28.07.2021
Son Başvuru Tarihi            : 11.08.2021

 

FAKÜLTE

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UZMANLIK ALANI / ARANILAN
ŞARTLAR

KADRO SAYISI

KADRO UNVANI

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Periodontoloji Anabilim Dalı

Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak, Periodontoloji Uzmanı olmak, Periodontal yara iyileşmesi konusunda
bilimsel deneyimi olmak.

1

Doç. Dr.

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Klinik Eczacılık
Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

Farmakoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji Anabilim Dalında doktora yapmış olmak.
Farmakokinetik alanında bilimsel deneyimi
olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

1

Arş. Gör.

Eczacılık Teknolojisi Bölümü

Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Eczacılık Fakültesi mezunu olmak veya Eczacılık Fakültesi mezunu olup, Biyoteknoloji veya Farmasötik Biyoteknoloji Programlarında yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

1

Arş. Gör.

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak,
Yoğun bakım alanında ez az 5 (beş) yıl
akademik ve mesleki deneyimi olmak.

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı olmak,
En az 5 (beş) yıl anestezi uzmanı olarak
aktif çalışıyor olmak.

3

Dr. Öğr. Üyesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak,
Prenatal tanı ve yüksek riskli gebelikler konusunda bilimsel ve klinik deneyimi
olmak.

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak.

1

Doç. Dr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olmak.
Jinekolojik endoskopi konusunda klinik ve
cerrahi tecrübeye sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak,
Kadın genital sistem ve GİS Patolojisi
konusunda deneyimi olmak.

1

Doç. Dr.

Üroloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Üroloji Uzmanı olmak,
Pediatrik ürolojide klinik ve bilimsel
deneyimi olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı olmak,
Kas-iskelet ultrasonografisi konusunda
deneyimi olmak.

1

Doç. Dr.

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Gögüs Hastalıkları Uzmanı olmak,
Girişimsel pulmonoloji alanında eğitim
almış olmak.

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Göğüs Hastalıkları Uzmanı olmak,
Uyku ile ilgili klinik ve bilimsel deneyimi
olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
İç Hastalıkları Uzmanı olmak.

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
İç Hastalıkları Uzmanı ve Gastroenteroloji Uzmanı olmak,
Doçentliğini Gastroenteroloji alanında
almış olmak.

1

Doç. Dr.

Radyoloji Anabilim Dalı

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Uzmanı olmak,
Meme Radyolojisi alanında klinik ve
bilimsel deneyimi olmak.

1

Prof. Dr.

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Radyoloji Uzmanı olmak,
Kas-iskelet sistemi ve kalp radyolojisi
alanında klinik ve bilimsel deneyimi olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Temel Tıp Bilimleri Bölümü

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıbbi parazitoloji alanında bilimsel deneyimi olmak.

1

Prof. Dr.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Doçentliğini Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi alanında almış olmak, Gıda ve beslenme alanında bilimsel deneyimi olmak,Yükseköğretim Kurumlarının Beslenme ve Diyetetik bölümünde ders
verme tecrübesine sahip olmak.

1

Doç. Dr.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doçentliğini Fizyoterapi Rehabilitasyon alanında almış olmak,
Lenfödem alanında klinik ve bilimsel
deneyimi olmak.

1

Doç. Dr.

Odyoloji Bölümü

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları alanında bilimsel deneyimi olmak, Odyoloji Lisans düzeyinde teorik eğitim verme ve klinik uygulama deneyimine
sahip olmak.

1

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Radyoloji Uzmanı olmak.

2

Öğr. Gör.
Dr.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Tıp Fakültesi mezunu olmak,
Anatomi Anabilim Dalında doktora yapıyor yada yapmış olmak.

1

Öğr. Gör.

Rektörlüğe Bağlı Birimler

Yabancı Diller Bölümü

İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Lisans mezunu olmak ve İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dil Bilimi, Çeviribilim (İngilizce), İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden Tezli Yüksek Lisans eğitimini tamamlamış olmak, Yükseköğretim kurumlarında en az 2 yıl
ders verme deneyimine sahip olmak.

4

Öğr. Gör.

Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tıp, Diş Hekimliği, Veteriner ve Eczacılık Fakültelerinden birinden mezun olmak veya
Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Genetik, Kimya, Kimya Mühendisliği, Biyokimya, Biyomühendislik ve Genetik Mühendisliği bölümlerinden birinden Lisans veya bu alanlardan birinden yüksek lisans mezunu
olmak.

1

Arş. Gör.


ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin yukarıda belirlenen birim ve bölümlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddelerine   göre   öğretim   üyesi alınacaktır.
- İlana başvuru için gerekli belge ve bilgilere Üniversitemiz web sayfası www.bezmialem.edu.tr den   ulaşılabilir.   Bezmialem   Vakıf   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atama Kriterleri   Yönergesinde   (https://bezmialem.edu.tr/tr/PublishingImages   /Sayfalar/universitemiz/ yonetmelikler-ve-yonergeler/BVU-16-08-2018ogretim%20-uyeligine-Yukseltilme-ve-Atanma-Kriterleri - Yonergesi-degisiklikler.pdf) ifade edilen şartların sağlanması gerekmektedir. Son 5 yılda yapılan yayınlar  için  SCI  veya  SCI-Exp  indeks  bilgilerini  içeren  belgelerin  ilgili  eserlerin  ön  sayfası olarak konulması  önem taşımaktadır.
-  Başvurular  ilan  tarihini  takip  eden  15  gün  içinde  Rektörlüğümüz  İnsan  Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI İÇİN:
Üniversitemizin  yukarıda  belirlenen  birim  ve  bölümlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  09.11.2018  tarihli,  30590  sayılı  Resmi  Gazete'de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.
-    İlana    başvuru    için    gerekli    belge    ve    bilgilere    Üniversitemiz    web    sayfası www.bezmialem.edu.tr den ulaşılabilir.
-  Başvurular  ilan  tarihini  takip  eden  15  gün  içinde  Rektörlüğümüz  İnsan  Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen / posta yolu ile yapılabilir.
Adres: Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi 34093 Fatih/İstanbul

Ön Değerlendirme Tarihi   : 19.08.2021
Sınav Tarihi                        : 25.08.2021
Sonuç Açıklama Tarihi       : 03.09.2021

İlana başvuracak adayların;

*2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarihli, 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak   Merkezi   Sınav   ile   Giriş   Sınavlarına   İlişkin   Usul   ve   Esaslar   Hakkında Yönetmelik"de  yer  alan  genel  ve  özel  şartları  taşıyor  olması  ve  belirtilen  başvuru  tarihleri arasında   aşağıda   bildirilen   başvuru   evraklarını   şahsen   /   posta   yolu   ile   Bezmialem   Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü-İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir.

*Yabancı   Diller   Bölümü   Öğr.Gör.   kadrosuna   başvuran   adayların   "Öğretim   Üyesi Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 6'ncı maddesinin  4'üncü fıkrası uyarınca  en  az  bir  dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  kabul  edilen  merkezi  yabancı  dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

*Birden fazla ilan şartı yazan kadrolara başvurabilmek için belirtilen bütün şartları birlikte sağlamak gerekmektedir.
*İlanda yer alan kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilir. Başvuru Evrakları:
-Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 70 puan ve üstü)
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,(En az 50 puan ve üstü)
- Fotoğraf (2 adet),
- Alınan tüm diplomaların ve lisans transkriptinin noter onaylı örneği veya alınan üniversiteden aslı gibidir örneği,(Başvuru esnasında e-Devletten alınan doğrulama kodu içeren belgeler kabul edilebilir,  ancak  kadroya  atanma  durumunda  noter  onaylı  ya  da  aslı  gibidir  örneği  teslim edilmelidir)
-  Yurtdışından  alınan  diplomaların  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca  onaylandığını gösteren denklik belgesinin noter onaylı yada aslı gibidir örneği,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.