Biruni Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize    2547    sayılı    Yükseköğretim    Kanunu'nun    ve    Öğretim    Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin İlgili Maddeleri Uyarınca ''Öğretim Üyesi'' Alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi   : 23/12/2021
İlan Bitiş Tarihi         : 06/01/2022

 

Fakülte

Bölüm

Anabilim Dalı

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Acil Durum ve Afet
Yönetimi

Hemşirelik Eğitimi veya tıp alanlarından birinde doçentlik unvanına sahip olmak.

Profesör

1

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Acil Yardım ve Afet Yönetimi ,Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup tıp alanlarından birinde uzmanlık eğitimini
tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi veya tıp alanlarından birinde doçentlik unvanına sahip olmak.

Profesör

2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet veya Sosyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak veya Tıp Fakültesi mezunu olup tıp alanlarından
birinde uzmanlık eğitimini tamamlamış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

2

Meslek Yüksekokulu

Podoloji

Podoloji alanında doktorasını yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

3


ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI
*  Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu
*  Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri
*  Özgeçmiş (YÖK Formatında)
*  Nüfus Cüzdan Sureti/fotokopisi
*  Fotoğraf (2 Adet)
*  Lisans  /  Y.lisans  /  Doktora  Belgesi,  Doçentlik  Belgesi  Örnekleri  (atanmaya  Hak Kazanılması Halinde, İlgili Belgelerin Noter Onaylı Nüshaları Teslim Edilmelidir)
*  Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (varsa), Yurt Dışından Alınan Diploma Var İse, Üniversitelerarası Kurulca Onaylanan Denklik Belgesi (noter Onaylı)
*  Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (altı) Takım Dosya (6 Cd Olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (dört) Takım Dosya (4 Cd Olarak)
*  KPDS/YDS  veya  Eşdeğerliliği  YÖK  Tarafından  Onaylanan  Yabancı  Dil  Sınavına İlişkin  Belge  (Eğitim  Dili  İngilizce  Olan  Programlar  İçin  Zorunlu  Olup  Diğer  Programlar  İçin Varsa) 
*  Akademik Personel Aydınlatma Metni
*  Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni
*  Evrak Teslim ve Tesellüm Formu
*  Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında Yer Alan Https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir.
*  Eksik   Belge   ile   Yapılan,   Süresi   İçinde   Yapılmayan   veya   İmzasız   Gönderilen Başvurular Dikkate Alınmayacaktır.