Boğaziçi Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemiz Fen – Edebiyat Fakültesi’nde açık bulunan Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri ile “Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyeleri Yükseltme ve Atama Esasları” uyarınca Doktor Öğretim Üyesi alınacaktır.
* Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, varsa yönetmiş oldukları yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını kapsayan belgeleri içeren 1 nüsha dosya ve 3 adet CD veya USB ile ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Fakülte Dekanlığına başvurmaları duyurulur.
(Üniversitemiz öğretim üyesi kadrolarına yapılacak ilk başvurularda yabancı dil koşuluna ilişkin olarak, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan en az birinin sağlandığına dair belge ibraz edilmesi gerekmektedir.)

Birimi

Bölümü

Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

Aranan Nitelikler

Fen - Edebiyat Fakültesi

Fizik

Genel Fizik

1

(a), (b)

Aranan Nitelikler:

(a) Bilimsel çalışmalarını yayınları ile kanıtlamış olmak.
(b) Sicim teorisi, yapay öğrenme, kuantum bilgi teknolojileri ve hesaplamalı fizik konularında çalışmalar yapmış olmak.