Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.
 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

PROGRAM

UNVAN

DER .

AD.

ALES

YAB.
DİL

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU YERİ

ÖG/2021-01

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Öğr. Gör. (Ders Verecek)

5

1

SAY 70

_

Sağlık Yönetimi veya Sağlık Memurluğu alanında lisans mezunu olmak. Sağlık Alanında yüksek Lisans mezunu olup lisans mezuniyeti sonrası Sağlık alanında en az 5 yıl yöneticilik tecrübesi
olmak.

BAİBÜ Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri MYO Gölköy Kampüsü / BOLU


Genel ve Özel Şartlar
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
4- Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu  kararıyla  belirlenir.

Diğer  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliğine  yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

Açıklamalar
1- e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. 2- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3-  Başvurular  şahsen  veya  posta  yoluyla  ilan  edilen  birime  yapılacak  olup,  posta  ile  yapılacak  başvuruların  son  başvuru  tarihine  kadar  başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
5- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir.  Kişilere  ayrıca  yazılı  tebligat  yapılmaz.  Pandemi  sürecinde  İdare  uygun  gördüğü  takdirde  ilanın  her  aşamasını  değiştirebilir  veya  iptal edebilir.

İstenilen Belgeler
1- Başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi
7- Lisans transkript
8- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
9- Alanında tecrübe sahibi olduğunu kanıtlayıcı belge

Sınav Takvimi

Başvuru Başlangıç Tarihi

: 03.05.2021

Son Başvuru Tarihi

: 25.05.2021

Ön Değerlendirme Tarihi

: 28.05.2021

Giriş Sınavı Tarihi

: 07.06.2021

Sonuç Açıklama Tarihi

: 11.06.2021

Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi

: www.ibu.edu.tr