Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru  süresi  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  on  beş  (15)  gündür.  Başvurular  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak  olup,  süresi  içinde  yapılmayan başvurular ve eksik belge ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.

Not:  2547  sayılı  Kanun’un  Ek  38.  maddesi  uyarınca  belirlenen  %20’lik  kota  kapsamında  başvuru  yapılabilecek  doktor  öğretim  üyesi  kadrosu bulunmamaktadır.

Başvuru Başlangıç Tarihi : 11.11.2021
Son Başvuru Tarihi           : 25.11.2021

Profesör ve Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ise ilgili birime müracaat edilecektir.
* Başvuru dilekçesi (profesör kadrosuna başvuracak adaylar dilekçesinde başlıca araştırma eserini de belirtecek.)
* Nüfus cüzdanı fotokopisi
* 1 (bir) adet fotoğraf
* Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
* Özgeçmiş ve eserler listesi
* Yabancı dil belgesi
* Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu
* Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan profesör kadroları için 6 (altı) adet,  doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

AÇIKLAMA

ÖÜ/2021-78

Fen-Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve
Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Dr. Öğr.
Üyesi

3

1

Türkçenin kelime ve şekil bilgisi, Türkiye Türkçesinin yabancı dil olarak öğretimi ve yabancı öğrencilerin Türkçe algıları üzerine çalışmaları
olmak.

ÖÜ/2021-79

Diş Hekimliği
Fakültesi

Klinik Bilimler

Restoratif Diş
Tedavisi

Doçent

1

1

Restoratif Diş Tedavisi alanında doçent unvanı almış olmak.

ÖÜ/2021-80

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Aile Hekimliği

Doçent

1

1

Doçentliği Aile Hekimliğinde almış olmak. Aşı reddi, psikolojik dayanıklılık ve nomofobi ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-81

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Doçent

1

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak. Vajinal histerektomide cuff süspansiyonu konusunda çalışması olmak,
laparaskopik cerrahi deneyimi olmak.

ÖÜ/2021-82

Mühendislik Fakültesi

Makine
Mühendisliği

Termodinamik

Profesör

1

1

Doçentliğini makine mühendisliği veya fizik alanında almış olup, malzeme termodinamiği
üzerine çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-83

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Bilgisayar bilimi ve mühendisliği alanında lisans derecesine sahip olup, doçentlik unvanını bilgisayar bilimleri ve mühendisliği bilim alanında almış olmak. Sürü robotlar ve robot öğrenmesi
konularında çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-84

İletişim Fakültesi

Gazetecilik

Gazetecilik

Doçent

1

1

Gazetecilik ve medya çalışmaları alanında doçent unvanı almış olmak. Gazetecilik ve yeni medya
alanında çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-85

Ziraat Fakültesi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Tohum Bilimi ve Teknolojisi

Doçent

1

1

Bahçe bitkileri yetiştirme ve ıslahı konusunda doçentlik unvanı almış olmak, üzümsü meyveler alanında çalışmaları olmak.

ÖÜ/2021-86

Ziraat Fakültesi

Tarla Bitkileri

Tıbbi ve Aromatik
Bitkiler

Doçent

1

1

Tıbbi bitkilerde ve doku kültüründe çalışmaları
olmak.

ÖÜ/2021-87

Yabancı Diller
Yüksekokulu

Mütercim-
Tercümanlık

Mütercim- Tercümanlık (İngilizce)

Doçent

1

1

Yabancı dil eğitimi (ingilizce) alanında doçentliğini almış olmak. Sözcük öğretimi ve ikidillilik konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-88

Gerede Meslek Yüksekokulu

Kimya ve Kimyasal
İşleme Teknolojileri

Kimya Teknolojisi

Doçent

1

1

Kimya alanında doçent unvanı almış olmak, bor ve süperiletken seramik anorganik nanomalzemelerin sentezi ve karakterizasyonu konularında çalışmalar yapmış olmak.

ÖÜ/2021-89

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve
Spor

Sporda Psikososyal Alanlar

Dr.Öğr.Üyesi

4

1

Beden eğitimi öğretmenliği lisans ve yüksek lisans mezunu olup doktorasını spor bilimleri alanında almış olmak ve psikososyal alanlar ile ilişkili olarak beden eğitimi konularında çalışmalar
yapmış olmak.

Ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen alanlar için istihdam edilmek üzere belirlenen ilave atama izni
kapsamında kullanılmak üzere.

ÖÜ/2021-90

Hukuk Fakültesi

Kamu Hukuku

Mali Hukuk

Profesör
(Öncelikli Alan)

1

1

Vergilemede mükellef hakları ve mali alan konularında çalışmaları olmak.