Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 5 akademik personel alacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimine, 2547 sayılı Kanun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır. 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVAN

DER.

AD.

ALES

YAB.
DİL

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU YERİ

AG/2021-01

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Hidrolik

Arş.Gör.

5

1

SAY 70

50

Mühendislik Fakültesi mezunu olup
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Gölköy Yerleşkesi/BOLU

AG/2021-02

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Ulaştırma

Arş.Gör.

6

1

SAY 70

50

Mühendislik Fakültesi mezunu olup
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans yapıyor olmak.

AG/2021-03

Spor Bilimleri Fakültesi

Antrenörlük Eğitimi

Spor Sağlık Bilimleri

Arş.Gör.

6

1

SÖZ SAY EA
70

50

Antrenörlük Eğitimi Bölümü lisans mezunu olup Antrenörlük Eğitimi ve/veya Beden Eğitimi Öğretmenliği
alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Gölköy Yerleşkesi/BOLU

AG/2021-04

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Sporda Psikososyal Alanlar

Arş.Gör.

6

1

SÖZ SAY EA 70

50

Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü lisans mezunu olup Beden Eğitimi Öğretmenliği ve/veya Antrenman Bilimleri alanında yüksek lisans yapıyor
olmak.

AG/2021-05

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yeni Medya ve
İletişim

Yeni Medya ve İletişim

Arş.Gör.

6

1

SÖZ 70

50

İletişim Fakültesi mezunu olup bilişim alanında doktora yapıyor olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanlığı
Gerede Yerleşkesi
Gerede/BOLU


Genel ve Özel Şartlar

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımış olmak.
3- Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
4- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Muafiyet
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Açıklamalar

1- Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanun’un 50 inci maddesinin (d) fıkrası uyarınca yapılacaktır.
2- e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler başvurularda kabul edilecektir.
3- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. 
5- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
6- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
7- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.


İstenilen Belgeler
1- Başvuru dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi
7- Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi
8- Öğrenci Belgesi
9- Lisans transkript
10- Hizmet belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Sınav Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi : 22.06.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 01.07.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 06.07.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 09.07.2021
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi: www.ibu.edu.tr