Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:
 

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif  Ersoy  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliği  Kadrolarına  Başvuru  Koşulları  ve  Uygulama  İlkeleri  Hakkında Yönergesine  göre  aşağıda  belirtilen  bölüm  ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.


Doçent kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr  internet  adresinde  yayınlanan  başvuru  dilekçesi doldurulup;  özgeçmişleri, Doçentlik  Belgesi  ve  yayın  listesi  ile  Yönergemizin  Bilimsel  Çalışma  ve  Yayınlarını  kapsayan  eserlerden  4  (dört)  adet  dosyayı  veya  CD  formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına;

Dr. Öğr. Üyesi kadroları için, Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr internet adresinde yayınlanan başvuru dilekçesi doldurulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan, 4 (dört) nüsha dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek ilgili birime; İlana müracaat edecek adayların ilanın Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR
- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.
- Herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanların  (daha  önce  çalışıp  ayrılmış  dahi  olsalar)  çalıştığı  kurumundan  alacakları  onaylı  ayrıntılı  hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
- Eğiticilerin Eğitimi Belgesi müracaat dosyasına eklenecektir.
- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
- Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesi, Yayın dosyası tanzim listesi, özgeçmiş formatı ve Başvuru dilekçesi Üniversitemizin http://pdb.mehmetakif.edu.tr/  internet adresinden temin edilebilir.

BİRİMİ/BÖLÜMÜ

PROGRAMI/ANABİLİM DALI/ANASANAT DALI

UNVANI

TAHSİS EDİLEN KADRO

DERECESİ

ADEDİ

NİTELİKLERİ

VETERİNER FAKÜLTESİ

Klinik Bilimler

Veterinerlik Cerrahisi

Doçent

1

1

Doçentliğini Veterinerlik Cerrahisi alanında almış, Veteriner Anestezi konusunda çalışmalar yapmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri

Arap Dili ve Belagatı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Temel İslam Bilimleri alanında doktora yapmış, Arap Dilinde morfoloji ve Sentaks ilişkisi üzerine
çalışma yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Yazılımı

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Bilgisayar Mühendisliği alanında doktora yapmış, Bulanık Mantık ve Bulanık Yaklaşım konularında çalışmalar yapmış olmak.

BUCAK TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

Yazılım Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

1

1

Doçentliğini Bilgisayar Mühendisliği alanında almış, Mobil Yazılımlarda Makine Öğrenmesi Uygulamaları alanında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

SANAT TASARIM FAKÜLTESİ

Dijital Oyun Tasarımı

Dijital Oyun Tasarımı

Dr. Öğr. Üyesi

3

1

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi doktora mezunu, sanal gerçeklik ve dijital oyunlar
tasarımı ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmış olmak.

BUCAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Ebelik Anabilim dalında doktorasını yapmış olmak.

Ebelik

Ebelik

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Ebelik Anabilim dalında doktorasını yapmış olmak.

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

Müzik Teknolojisi

Müzik Teknolojileri

Dr. Öğr. Üyesi

2

1

Müzik Teknolojileri veya Teknoloji Destekli Grup Piyano Eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.