Bursa Uludağ Üniversitesi 3 akademik personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan  yönetmelik  hükümleri  ile  Üniversitemiz  Senatosunun  tespit  ettiği  atama  kriterlerine  göre öğretim elemanı alınacaktır.

1- İlanda yer alan Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili birime ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvurmak gerekmektedir.
2- Doçentler 2547 sayılı Kanunun 36. maddesinin (a) bendinin 1.fıkrasına göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere alınacaktır.
3- Adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartlarını taşımak zorundadır.
4- Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
5- İlan edilen kadroya ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır.
6- İstenen  belgeler  başvuru  dilekçe  örneğinde  belirtilmiş  olup,  yayınlarına  UAKBİS  veya BUAKBİS  sisteminden  erişilemeyen  adaylar yayın  dosyaları  ile  başvuracaktır.  (Dilekçe  örneği  ilan metni ekinde http://www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adresinde yayınlanmıştır)
7- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü yayınlanmış ilanı her aşamasında iptal edebilir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1- Başvuru dilekçesi.
(x)  2-  Puanlı  Yayın  Listesi  (Profesör  kadrosuna  başvuracak  adaylar  Başlıca  Araştırma Eserini belirteceklerdir)
(x)  3- Özgeçmiş
(x)  4- Öğrenim Belgeleri (Dr. Öğretim Üyesi adayları Doktora, Profesör-Doçent adayları için Doçentlik Belgesi)
(x)  5- Yabancı Dil Belgesi (Dr. Öğretim Üyesi adayları için) 6- Sabıka Kaydı (1 adet)
(x)  7- Onaylı hizmet belgesi (Adaylar çalıştıkları veya ayrıldıkları kurumdan alacaktır)
(x)  8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 9- Fotoğraf (2 adet)
(x)  10- Yayın Dosyası (Puanlı Yayın Listesine Göre Sıralanmış)
*  Yayınlarına  UAKBİS  veya  BUAKBİS  Sisteminden  erişilebilen  adaylar  (Bursa  Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanları) dosya teslim etmeyecektir.
*  Yayınlarına UAKBİS veya BUAKBİS Sisteminden erişilemeyen adaylar; Profesör kadrosu adayları 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu adayları 4 adet dosya teslim edecektir.

NOT:  (X)  İle  işaretli  belgeler  ve  yayın  dosyası  Bursa  Uludağ  Üniversitesi  personelinden istenmeyecek  olup  UAKBİS-BUAKBİS  Sisteminden  alınacaktır.  Bu  nedenle  adayların,  istenen bilgilerin son durumunu sisteme girmeleri gerekmektedir.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM
DALI

KADRO
UNV.

K.D.

AD.

AÇIKLAMA

İNEGÖL MESLEK YÜKSEKOKULU

TEKSTİL, GİYİM, AYAKKABI VE DERİ

TEKSTİL TEKNOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

Tekstil Mühendisliği alanında Doktorasını yapmış ve Doçetliğini Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği alanında almış olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK
YÜKSEKOKULU

DIŞ TİCARET

DIŞ TİCARET

DOÇENT

1

1

İktisat alanında Doktorasını yapmış ve Doçetliğini Makro
İktisat alanında almış olmak.

TIP FAKÜLTESİ

TEMEL TIP BİLİMLERİ

TIBBİ BİYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Doktorasını Tıbbi Biyoloji alanında yapmış ve Prostat Kanserleri üzerine çalışmaları
olmak.


Yayın Tarihi ve Yeri   : 23.09.2021 Perşembe - resmigazete.gov.tr
Son Başvuru Tarihi     : 07.10.2021 Perşembe