Bursa Uludağ Üniversitesi 8 akademik personel alacak

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI

- Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
Genel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 6. maddesi uyarınca)
(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel şartlar (İlgili Yönetmeliğin 7. maddesi uyarınca)
(1) (Mülga cümle: RG-3/10/2019-30907) (…) Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna yapılacak atamalar "Öncelikli Alanlarda Araştırma Görevlisi" kapsamında olup 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre yapılacaktır.
- Bursa Uludağ Üniversitesi dışından müracaat edecek tüm adayların Bursa Uludağ Üniversitesi yatay geçiş şartlarını sağlamış olmaları gerekmektedir. Yatay geçiş şartlarını sağlamayan adaylar sınavı kazanmış olsalar dahi sınavları iptal edilerek değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli bilgi, belge ve sonuçlara üniversitemiz internet sayfası www.uludag.edu.tr ve http://www.uludag.edu.tr/personel adreslerinden ulaşılabilir.
- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 17 gün olup başvuruların ilgili Birimlere şahsen veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternetten yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma ve ilanın her aşamasında iptal etme hakkını saklı tutar.
Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

BİRİM

BÖLÜM

ABD/PROGRAM

KADRO
ADEDİ

KADRO
DERECESİ

KADRO
UNVANI

İLAN AÇIKLAMA

HUKUK
FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA
MUHAKEMESİ HUKUKU

1

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu
Hukuku ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak

HUKUK
FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

GENEL KAMU HUKUKU

1

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu
Hukuku ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak

HUKUK
FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

HUKUK FELSEFESİ VE SOSYOLOJİSİ

1

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Kamu
Hukuku ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak

HUKUK
FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

MİLLETLERARASI
HUKUK

1

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü mezunu olmak ve Kamu Hukuku
ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak

HUKUK
FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

1

5

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk
ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak

HUKUK
FAKÜLTESİ

ÖZEL
HUKUK

MEDENİ HUKUK

1

5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk
ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak

HUKUK
FAKÜLTESİ

ÖZEL
HUKUK

MEDENİ USUL VE İCRA-
İFLAS HUKUKU

1

5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk
ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak

HUKUK
FAKÜLTESİ

ÖZEL
HUKUK

TİCARET HUKUKU

1

5

ARAŞTIRMA
GÖREVLİSİ

Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve Özel Hukuk
ABD’nda tezli yüksek lisans yapıyor olmak

SINAV TAKVİMİ
DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 18.10.2021 Pazartesi
SON BAŞVURU TARİHİ : 03.11.2021 Çarşamba
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 05.11.2021 Cuma
GİRİŞ SINAV TARİHİ : 11.11.2021 Perşembe
SONUÇ AÇIKLANMA TARİHİ : 15.11.2021 Pazartesi
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
- Dilekçe
- Fotoğraf (1 adet )
- Özgeçmiş (1 adet)
- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (1 adet)
- Sabıka Kaydı (1 adet)
- Lisans/Lisansüstü diploma fotokopisi (1 adet) (e-Devlet üzerinden barkotlu olarak alınabilir.)
- Mezuniyet notunu belirten lisans transkripti fotokopisi (1 adet)
- Öğrencilik durumunu gösterir belge (*)
- Yabancı Dil Belgesi (1 adet) (*)
- ALES Belgesi veya akademik kadroda çalıştığını gösteren belge (1 adet)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
- Alanlarında tecrübe sahibi olduğunu gösteren belge (*)
(*) İstenen Birim ve Unvanlar İçin.