Çankaya Üniversitesi 7 akademik personel alacak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda gösterilen bölümlerine 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Kanun’un 23. 24. 26 ve 31. maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.
Kriterlere “https://www.yok.gov.tr/Documents/Akademik/AtanmaKriterleri/cankaya_kriter.pdf” sayfasından ulaşılabilir

.

Birimi

Bölümü

Açıklama

Profesör

Doçent

Dr. Öğr. Üyesi

Öğr. Gör.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

İnşaat Mühendisliği

Yapı Dinamiği, İnşaat Mühendisliği 91128 / Yapı Dinamiği

1

Mühendislik / İnşaat Mühendisliği (Ders verecek) (1)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bankacılık ve Finans

1153- Finans
115308- Yatırımlar ve Portföy Yönetimi 115304- Finansal Risk Yönetimi
115303- Finansal Piyasalar ve Kurumlar
115307- Uluslararası Finans

1

Yönetim Bilişim Sistemleri

1123- Nicel Karar Yöntemleri 112305- Zaman Serileri Analizi 112303- Karar Destek Sistemleri
112302- İstatiksel Analiz ve Uygulamalar

1

1146- Yönetim Bilişim Sistemleri 114601- Bilgi Yönetimi
114602- Bilişim Sistemleri
114610- Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

1

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ

Mühendislik, Malzeme ve Metalurji Mühendisliği 91514 Malzeme Bilimi
91519 Metalik Malzemeler
91528 Toz Metalurjisi

1

Fen Bilimleri ve Matematik, Fizik 20227 Yoğun Madde Fiziği 20225 Termodinamik
20205 İstatistik Fizik

1


Üniversitemizin öğretim dili [(¹) işaretli bölümler hariç] ingilizcedir. Adayların eğitimöğretim, araştırma yapacak ve yaptıracak düzeyde ingilizce bilmeleri gerekmektedir. İngilizce bilgi düzeyi için "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. maddesinin 7. fıkrasında belirtilen şartlardan birini taşıdığını belgelemesi gerekmektedir.
(1)Lisans veya Yüksek Lisans derecelerini İnşaat Mühendisliği temel alanından almış, doktorasını geoteknik alanında; zeminlerin arayüzey kayma dayanımı ve iyileştirilmesi alanında yapmış olmak, lisans öğrenimi sonrasında en az beş yıl geoteknik projeler konusunda tecrübe
sahibi olmak, lisans öğrenimi sonrasında en az bir yıl inşaat mühendisliği bölümünde geoteknik alanda teorik ders vermiş olmak. ALES sayısal puan kategorisinde en az 70 puan almış olmak, yabancı dil düzeyi için YDS veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az 85 veya eşdeğeri puan almış olmak.
Adaylar özgeçmişlerini, yayın listelerini, idarece onaylı diploma fotokopilerini (yurt dışından alınan diplomaların denklik belgelerini), ALES ve yabancı dil belgelerini, ders dökümünü (transkript) (aslı veya onaylı), nüfus cüzdanı örneğini, erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını, yayınlarının bulunduğu derginin ilgili alan indekslerinde tarandığına dair belgelerini, atıflarını, varsa hakemliklerini kanıtlayan belgeleri kapsayan dosyadan bir adet düzenleyerek başvuru formu (http://pdb.cankaya.edu.tr/form/) ekinde
Merkez Kampüs; Yukarıyurtçu Mahallesi Mimar Sinan Cad. No: 4 Etimesgut/ANKARA adresindeki Personel Daire Başkanlığına, şahsen teslim etmeleri gerekmekte olup posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Kamuda çalışan/çalışmış olanlar başvuru formu ile birlikte görev
yapılan kurumdan alacakları disiplin bilgilerini de içeren onaylı sicil özetini eklemelidir.
Başvurular Üniversitemiz "Akademik Yükseltilme ve Atanma Ön Değerlendirme Komitesi" tarafından incelendikten sonra başvuru kriterlerini sağlayan Profesör adayları beş adet, Doçent adayları ise üç adet yayın dosyasını kendilerine tebliğ tarihinden itibaren bir hafta içinde Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyeliğine başvuran adaylar ise üç adet yayın dosyasını ilgili dekanlığa teslim edeceklerdir.
Başvuru süresi ilan tarihinden itibaren 15 gündür.


SINAV TAKVİMİ
 

Birim

Duyuru Başlama
Tarihi

Son Başvuru Tarihi

Ön Değerlendirme
Tarihi

Sınav Giriş Tarihi

Sonuç Açıklama
Tarihi

İnşaat Mühendisliği (Öğr. Gör)
(Ders Verecek)

21.06.2021

05.07.2021

08.07.2021

13.07.2021

14.07.2021