Çankırı Karatekin Üniversitesi 6 akademik personel alacak

Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda unvanı, nitelikleri ve sayıları belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların “Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nde öngörülen şartları sağlamış olmaları gerekir.

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/PROGRAMI

UNVANI

DERECE

ADET

AÇIKLAMA


SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ


SERAMİK


SERAMİK


PROFESÖR


1


1

DOÇENTLİĞİNİ SERAMİK ALANINDA ALMIŞ OLMAK. SERAMİK SANATI VE TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
YAPMIŞ OLMAK.


FEN FAKÜLTESİ


İSTATİSTİK


İSTATİSTİK BİLGİ SİSTEMLERİ


DOÇENT


1


1

DOÇENTLİĞİNİ İSTATİSTİK ALANINDA ALMIŞ OLMAK. ÖRNEKLEME TEORİSİNDE SAĞLAM TAHMİN EDİCİLER KONULARI ÜZERİNE ARAŞTIRMA YAPMIŞ OLMAK.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
EBELİK
EBELİK
DOÇENT
1
1

DOÇENTLİĞİNİ DOĞUM VE KADIN HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. JİNEKOLOJİK KANSERLER, EVDE BAKIM HİZMETİ, DOĞUM SONRASI DEPRESYON VE GEBELERDE DOĞUM AĞRISINDA PİLATES EGZERSİZİNİN ETKİSİ KONULARINDA
ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ


İSLAM TARİHİ VE SANATLARI


SİYER-İ NEBİ VE İSLAM TARİHİDOÇENT11

DOÇENTLİĞİNİ İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BİLİM DALINDA ALMIŞ OLMAK. ABBASİ TARİHİ VE İLK DÖNEM TÜRK-ARAP İLİŞKİLERİ KONUSUNDA ARAŞTIRMA YAPMIŞ
OLMAK.MESLEK YÜKSEKOKULUTASARIM


ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMIDOÇENT11

DOÇENTLİĞİNİ İÇ MİMARLIK ALANINDA ALMIŞ OLMAK. KONUTLARDA DEPOLAMA KAPASİTESİ, FONKSİYONEL VE ESNEK İÇ MEKAN ANALİZLERİ VE ASİMETRİK MOBİLYALAR KONULARINDA ÇALIŞMALAR YAPMIŞ OLMAK.


YAPRAKLI MESLEK YÜKSEKOKULU


MÜLKİYET KORUMA VE GÜVENLİK


İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ


DOÇENT


1


1

DOÇENTLİĞİNİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA ALMIŞ OLMAK. İŞ KAZALARINDA ERKEN UYARI MODELLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ OLMAK.

Profesör kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecektir.)

Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (6 Adet)" İçin İstenen Belgeler

 1. Fotoğraf (2 adet)

 2. Özgeçmiş,

 3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

 4. Başlıca Araştırma Eserinin Belirtildiği Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

 5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun.

 6. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),

 7. Nüfus cüzdan fotokopisi,

 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

 9. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin belge. (Varsa)

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 6 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

Doçent kadroları daimi statüde olup başvuracak adaylar;
Başvurulan Birim, Bölüm ve Anabilim Dalı/Programı Belirten Dilekçe ve Akademik Personel Başvuru Formu (www.karatekin.edu.tr adresinde ilanın yayınlanmasına müteakip ilgili ilan metninden temin edilecektir.)
Başvuru Dosyası "CD/DVD veya Flash Bellek Ortamında (4 Adet)" İçin İstenen Belgeler

 1. Fotoğraf (2 adet)

 2. Özgeçmiş

 3. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgeleri (Yurt dışından alınan diploma var ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca verilen Denklik Belgesi) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti),

 4. Bilimsel Çalışma ve Yayın listesi,

 5. Puanlama tablosu Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi’ndeki formata uygun.

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için hizmet belgesi (Kurum dışından başvuran adaylardan) (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin ilgili kurum tarafından Onaylı Sureti),

 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,

 3. Erkek Adaylar için askerlik durum belgesi (Kare Kod veya Kontrol Numarası olmayan belgelerin Aslı veya Onaylı Sureti)

 4. KPDS/ÜDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan Yabancı Dil Sınavına ilişkin belge. (Varsa)

Yukarıda istenilen bilgi ve belgeleri içeren 4 Adet CD/DVD veya Flash Belleği Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURACAK TÜM ADAYLARIN DİKKATİNE

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları,

 2. Müracaat esnasında lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık belgesi, diş hekimliğinde uzmanlık, doçentlik belgesi, yabancı dil, askerlik durum belgesi gibi istenilen diğer belgelerin de aslı, noter onaylı sureti, kare kodlu / kontrol numaralı veya başvuru yapılacak birim tarafından aslı görülerek onaylanan suretleri olması gerekmekte ve onaylı istenilen belgeler onaylandıktan sonra "CD/DVD veya Flash Bellek" ortamına aktarılacaktır.

 3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı veya Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylanması gerekmektedir.

 4. Başvuru süresi:

Başvuru Başlama Tarihi          : 20/09/2021
Son Müracaat Tarihi ve Saati : 04/10/2021 Saat : 17:30

 1. Müracaatlar şahsen yapılacaktır, ancak adayın noter aracılığıyla vekalet verdiği şahıs tarafından yapılan müracaatlar kabul edilir. Posta ile yapılan, eksik ve onaysız belgelerle yapılacak müracaatlar ile süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 2. Açılmayan, arızalı, içeriği eksik, boş çıkma vb. CD/DVD veya Flash Belleklerde oluşabilecek teknik aksaklıklarda, sorumluluk başvuru sahibine aittir.

 3. İlan edilen kadrolardan en fazla 1 (bir) tanesine başvuru yapılabilir. İki ve daha fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbirisi dikkate alınmayacaktır.

 4. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. Detaylı bilgi alma ve başvuru adresleri:

BİRİMİ

TELEFON

ADRESİ

Personel Daire Başkanlığı

0 376 218 95 13 / 7154 - 7157

Rektörlük Binası Uluyazı Kampüsü Merkez / ÇANKIRI

NOT: Ayrıntılı bilgiye www.karatekin.edu.tr adresinden ulaşabiliriz.