Demiroğlu Bilim Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.


BİRİMİ


BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI/
PROGRAM


KADRO UNVANI


ADET


ALES


YDS/
EŞDEĞERİ


ÖZEL ŞARTLAR


Tıp Fakültesi


Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı


Doçent


1


-


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Anabilim
Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi


1


-


Tıp Fakültesi

Dahili Tıp
Bilimleri Bölümü

Nükleer Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi


1


-


Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp
Bilimleri Bölümü

Kadın Hastalıkları ve
Doğum Anabilim Dalı

Dr. Öğr.
Üyesi


1


-





Fen-Edebiyat Fakültesi





Psikoloji Bölümü





-





Doçent





1

Lisans, Yüksek Lisans ve doktora derecelerini Psikoloji alanından almış olmak. Doçentliğini Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanlarından
birinden almış olmak.




Fen-Edebiyat Fakültesi




Psikoloji Bölümü




-



Dr. Öğr.
Üyesi




1

Lisans ve Yüksek Lisans derecelerini
Psikoloji alanından almış olmak. Doktora derecesini Gelişim Psikolojisi, Klinik Psikoloji, Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji veya Uygulamalı Psikoloji alanlarından
birinden almış olmak.



Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü



-


Dr. Öğr.
Üyesi



1

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu olmak ve ilgili alanlarda doktora yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler Bölümü

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı

Dr. Öğr.
Üyesi


1

Biyoloji Lisans Mezunu Olmak. Tıbbi Biyokimya Alanında Yüksek Lisans ve
Doktora Yapmış Olmak


Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü


Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı


Dr. Öğr.
Üyesi


1

Tıbbi Biyolojik Bilimler Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Tıbbi Biyoloji Alanında Yüksek Lisans ve Doktora Yapmış
Olmak.



Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü



-


Öğretim
Görevlisi



1


70- SAY



50

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Mezunu olmak ve ilgili alanlarda Yüksek Lisans
yapmış olmak.

Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü

Ameliyathane
Hizmetleri Programı

Öğretim
Görevlisi


1

70- SAY


-

Hemşirelik Lisans Mezunu Olmak, Hemşirelik Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans Mezunu Olmak.



Sağlık Bilimleri Fakültesi


Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü



-


Araştırma
Görevlisi



1


70- SAY



50

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon/Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans mezunu olmak ve ilgili alanlarda Yüksek Lisans yapmış veya yapıyor olmak.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri gerekmektedir
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için: Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No :120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83 (169 dahili), Fen-Edebiyat Fakültesi İçin Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No: 120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83 (145 dahili), Sağlık Bilimleri Fakültesi için Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı (Yazarlar Sokak No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul (0212 273 26 90-91), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul (0212 273 26 90-91)’na teslim etmeleri gerekmektedir
Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Sağlık Bilimleri Fakültesi için; Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’na (Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe/Şişli/İstanbul Tel: (212) 273 26 90), Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak No:17 Esentepe-Şişli-İstanbul (0212 273 26 90-91) adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, Noter tasdikli diploma ve Yüksek Lisans ile YDS/Eşdeğer sonuç belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına (Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe-Şişli/İstanbul Tel: (212) 273 26 90-91) teslim etmeleri gerekmektedir.


SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi                                 : 20 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi                               : 04 Ekim 2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi   : 07 Ekim 2021
Giriş Sınavı Tarihi ve Saati                   : 11 Ekim 2021-14:00
Sınav Yeri                                             : T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Yazarlar Sokak No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul
Sonuç Açıklama Tarihi                         : 14.10.2021
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi                              : 20 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi                            : 04 Ekim 2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi   : 07 Ekim 2021
Giriş Sınav Tarihi ve Saati                 : 12 Ekim 2021-14.00
Sınav Yeri                                          : T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Yazarlar
Sokak No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul
Sonuç Açıklama Tarihi                       : 20 Ekim 2021
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi                              : 20 Eylül 2021
Son Başvuru Tarihi                            : 04 Ekim 2021
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi   : 07 Ekim 2021
Giriş Sınavı Tarihi ve Saati                 : 11 Ekim 2021-10:00
Sınav Yeri                                          : Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Yazarlar Sokak No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul
Sonuç Açıklama Tarihi                       : 14.10.2021
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı İnternet Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.