Demiroğlu Bilim Üniversitesi 5 akademik personel alacak

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin   aşağıda   belirtilen   birimine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu  ile Öğretim   Üyeliğine    Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili    maddeleri    uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Üyesi alınacaktır.
 

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI/ BİLİM DALI/PROGRAM

KADRO UNVANI

ADET

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri
Bölümü

İç Hastalıklar Anabilim Dalı
Gastroenteroloji Bilim Dalı

Profesör

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Nöroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Doçent

1

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Doktor
Öğretim Üyesi

1

Fen-Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

-

Doçent

1


Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe,   YÖK   formatında   öz   geçmiş,   yayın   listesi,   diploma,   uzmanlık   belgesi   ve Doçentlik  belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus cüzdan  fotokopisi,  erkek  adaylar  için  askerlik  durum  belgesi  ve  8  adet  vesikalık  fotoğraf  ile yayınları  kapsayan  1  adet  dosya  ve  bu  dosyadaki  tüm  belgeleri  içeren  6  adet  PDF  formatında hazırlanmış  olan  CD  veya  taşınabilir  bellek  ile  birlikte  şahsen  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe,   YÖK   formatında   öz   geçmiş,   yayın   listesi,   diploma,   uzmanlık   belgesi   ve Doçentlik  belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus cüzdan  fotokopisi,  erkek  adaylar  için  askerlik  durum  belgesi  ve  8  adet  vesikalık  fotoğraf  ile yayınları  kapsayan  1  adet  dosya  ve  bu  dosyadaki  tüm  belgeleri  içeren  4  adet  PDF  formatında hazırlanmış  olan  CD  veya  taşınabilir  bellek  ile  birlikte  şahsen  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-181) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;
Dilekçe,  YÖK  formatında  öz  geçmiş,  yayın  listesi,  yayınlar,  diploma  ve  uzmanlık belgesinin  noter  tasdikli  kopyaları  ile  YDS,  ÜDS  veya  KPDS  sonuç  belgesi,  nüfus  cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya  ile  birlikte  şahsen  Tıp  Fakültesi  Dekanlığı  (Büyükdere  Cad.  No:  120/1  Esentepe-Şişli- İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.