Dicle Üniversitesi düzeltme ilanı

Dicle Üniversitesi Rektörlüğünden
İPTAL İLANI

23.11.2021 tarihli ve 31668 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan aşağıdaki öğretim üyesi kadro ilanı iptal edilmiştir.

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/
PROG.

KADRO
UNVANI

DERECE

ADET

Hukuk
Fakültesi

Maliye ve
Ekonomi

Ekonomi

Doktor Öğretim
Üyesi (12)*

1

1