Doğuş Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununda  belirtilen  koşullar  ile  09.11.2018  tarihli  30590 sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında  Yönetmelik”  Hükümleri  ve  17  Nisan  2020  tarih  ve  31102  sayılı  Resmî  Gazete’de yayımlanan  “Yükseköğretim Kanunu  ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:
1-   ALES sınavından en az 70 puan almış olmak
2-   YDS’den  veya  eşdeğerliği  Yükseköğretim  Kurulu’nca  kabul  edilen  bir  sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS’den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 80 almış olmak).
3-   Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
1-   Başvuru  Dilekçesi  (Dilekçe,  başvurulan  kadro  ve  iletişim  bilgilerini  içeren  ıslak imzalı olmalıdır.)
2-   YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş
3-   Öğrenim  Belgeleri  (Lisans-Yüksek  Lisans  -Doktora  diploma  ve  Lisans  transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)
4-   ALES  Belgesi  (ALES  muafiyeti  için,  görev  yapılan  Yükseköğretim  Kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)
5-   YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu’nca Kabul Edilen Sınav Belgesi 6-   Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7-   2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 8-   SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge) 9-   Adli Sicil Kaydı Belgesi

İLANIMIZIN;
Başvuru Tarihi                    : 20.04.2021
Son Başvuru Tarihi             : 04.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi   : 05.05.2021
Giriş Sınavı Tarihi              : 06.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi       : 07.05.2021

-Yurt dışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
-Ön   değerlendirme   ve   giriş   sınavı   sonuçları   belirtilen   sonuç   açıklama   tarihlerinde www.dogus.edu.tr  adresinde yayımlanacaktır.
-Belirtilen   şartları   taşıyanlar   bölüm   ile   ilgili   birimlere   şahsen   veya   posta   yoluyla başvurabilirler.    Kargo    veya    postadan    kaynaklı    gecikmeler    dikkate    alınmayacak    olup gecikmelerden  Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  Başvuru  evraklarının  son  başvuru  zamanı  olan 04.05.2021  Salı  günü  saat  16:00’a  kadar  ilgili  dekanlık  veya  müdürlüğe  ulaştırılmış  olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ: Doğuş Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi - Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul. Tel: 444 7997 / www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Unvan

Kadro Sayısı

ALES

YDS

Özel Koşullar

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

Araştırma Görevlisi

1

70

50

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği, İletişim Tasarımı veya İletişim ve Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon (Canlandırma), Film Tasarımı veya Dijital Oyun Tasarımı alanlarının birinden lisans mezunu olmak ve ilgili alanda tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.