Doğuş Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. Maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Ana Bilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 adet Flash bellek veya CD’yi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://.dogus.edu.tr/docs/default-source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve atamayonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 01.11.2021 Pazartesi günü saat 17:30’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü , Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi - Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad.N:265/1 34775 Ümraniye İstanbul
Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

Hukuk Fakültesi Dekanlığı- Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No:140 34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm / Program

Öğretim
Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

2

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya Mühendislik Yönetimi Ana Bilim Dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

Yazılım Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış olmak.

Prof. Dr.

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanı almış olmak.

Doç. Dr.

Elektrik-Elektronik
Mühendisliği

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Fizik bölümlerinin birinde doçent unvanı almış olmak.

Doç. Dr.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2

Elektrik-Elektronik, Elektrik, Elektronik, Haberleşme veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümlerinin birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Hukuk Fakültesi

Anayasa Hukuku

1

Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Medeni Hukuk

1

Medeni Hukuk alanında doktora yapmış olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

1

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Dr.Öğr.Üyesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Grafik (İngilizce)

1

Grafik veya Grafik Tasarım / Tasarımı, İletişim Tasarımı, Görsel İletişim Tasarımı veya Sanat ve Tasarım alanlarının birinde yüksek lisans ve doktora / sanatta yeterlik yapmış olmak.
İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi