Doğuş Üniversitesi 24 akademik personel alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz Fakülte Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanunun 23. 24. ve 26. maddeleri   ile   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.
-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini,  tebliğleri  ile  bunlara  yapılan  atıfları,  yönettiği  doktora  çalışmalarını,  üniversiteye katkılarını  kapsayan  ve  belgeleyen  6  adet  Flash  bellek  veya  CD’yi  ilanın  yayım  tarihinden itibaren 15 gün içinde 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-   Doçent   kadrosu   tam   zamanlı   statüde   olup,   başvuracak   adayların   YÖK   Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora diplomalarını ve noter tasdikli doçentlik belgesini, 2 adet  vesikalık  fotoğrafını,  Bilimsel  Çalışma  ve  Yayınlarını  4  adet  Flash  bellek  veya  CD’yi dilekçelerine ekleyerek ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 21.04.2021 Çarşamba günü saat  17:00’a  kadar  posta  ile  ya  da  elden  teslim  etmek  suretiyle  Rektörlüğümüze  başvurmaları gerekmektedir.
-  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  YÖK  Formatlı  özgeçmişini, lisans,   yüksek   lisans,   doktora   belgesini,   2   adet   vesikalık   fotoğrafını,   bilimsel   çalışma   ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 21.04.2021 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.
- Kadrolara başvuracak adayların yukarıda  belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/ docs/default-  source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.  pdf?sfvrsn=209a99a3_2 linkinde Ek1’de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.
- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
-  Kargo  veya  postadan  kaynaklı  gecikmeler  dikkate  alınmayacak  olup  gecikmelerden Üniversitemiz  sorumlu  değildir.  Başvuru  evraklarının  son  başvuru  zamanı  olan  21.04.2021 Çarşamba   günü   saat   17:00’a   kadar   Rektörlük   ya   da   ilgili   dekanlığa   ulaştırılmış   olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü / Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı/ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı  /  Sanat  ve  Tasarım  Fakültesi  Dekanlığı  /  Sağlık  Bilimleri  Yüksekokulu-  Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140   34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim
Üyesi

Alanı

Ek
Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı

1

Doçentliğini İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat alanlarından birinde yapmış olmak.

Prof. Dr.

Psikoloji (İngilizce)

1

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

Psikoloji (İngilizce)

1

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi

Psikoloji

1

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora
yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını almış olmak.

Prof. Dr.

Psikoloji

1

Uygulamalı Psikoloji veya Klinik Psikoloji alanında doktora yapmış olmak, ilgili alanlardan birinde doçent unvanını
almış olmak.

Doç. Dr.

Psikoloji

1

Psikoloji alanında lisans, yüksek lisans ve doktora
derecelerine sahip olmak, Deneysel Psikoloji ve/veya Klinik Psikoloji alanında çalışmalar yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Mühendislik Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını almış olmak.

Prof. Dr.

Yazılım Mühendisliği

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını
almış olmak.

Doç. Dr.

Bilgisayar
Mühendisliği (İngilizce)

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Prof. Dr.

Bilgisayar Mühendisliği
(İngilizce)

1

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinin birinde doçent unvanını
almış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Doç. Dr.

Endüstri Mühendisliği

1

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Ana Bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Endüstri Mühendisliği
(İngilizce)

1

Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Ana Bilim dallarından birinde doktora yapmış olmak. İngilizce ders
verme yeterliğine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Elektronik ve Haberleşme
Mühendisliği

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Turizm İşletmeciliği, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik veya Turizm ve Otel İşletmeciliği alanlarının birinde doktora yapmış olmak ve
uygulama alanlarıyla ilgili deneyim sahibi olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Grafik (İngilizce)

1

Yüksek lisans ve sanatta yeterlik / doktora derecelerini Grafik veya Grafik Tasarım/Tasarımı veya İletişim Tasarımı veya Görsel İletişim Tasarımı veya Sanat ve Tasarım veya Plastik Sanatlar Ana Bilim/ Ana Sanat Dalı’nda tamamlamış olmak. İngilizce ders verme
yeterliğine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Dijital Oyun Tasarımı

3

Görsel İletişim Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon (Canlandırma), Film Tasarımı veya Dijital Oyun Tasarımı, İletişim Tasarımı veya İletişim ve Tasarımı, Bilgisayar / Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birinden lisans derecesine sahip olmak ve ilgili alanlardan birinde doktora
/ sanatta yeterlik derecesi almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Dil ve Konuşma Terapisi

2

Dil ve Konuşma Bozuklukları, Odyoloji, Odyoloji ve
Konuşma Bozuklukları veya Dil ve Konuşma Terapisi alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Anesteziyoloji, Nöroloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Çocuk Gelişimi

2

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi veya Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
alanlarının birinde doktora yapmış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
alanında uzmanlığını almış olmak.

Dr. Öğr.
Üyesi