Doğuş Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz  Fakülte  Bölüm  ve  Anabilim  Dallarına  2547  sayılı  Kanunun  23.  ve  26. Maddeleri   ile   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönetmeliğinin   ilgili   maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine YÖK Formatlı özgeçmişini, 2  adet  vesikalık  fotoğrafını,    lisans,  yüksek  lisans,  doktora  diplomalarını  ve  noter  tasdikli doçentlik   belgesini,   tebliğleri   ile   bunlara   yapılan   atıfları,   yönettiği   doktora   çalışmalarını, üniversiteye  katkılarını  kapsayan  ve  belgeleyen  6  adet  Flash  bellek  veya  CD’yi  ilanın  yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 04.05.2021 Salı günü saat 16:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

-Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  YÖK  Formatlı  özgeçmişini, lisans,   yüksek   lisans,   doktora   belgesini,   2   adet   vesikalık   fotoğrafını,   bilimsel   çalışma   ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD’yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 04.05.2021 Salı günü saat 16:00’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

-Kadrolara       başvuracak       adayların       yukarıda       belirtilen       evraklarıyla       beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/dokumanlar/akademik-yukseltme-ve-atama-yonergesi.pdf? sfvrsn=   209a99a3_2   linkinde   Ek1’de   yer   alan   puanlama   tablosunu   doldurarak   teslim   etmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

-Kargo  veya  postadan  kaynaklı  gecikmeler  dikkate  alınmayacak  olup  gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu  değildir. Başvuru  evraklarının  son başvuru  zamanı  olan 04.05.2021 Salı günü saat 16:00’a kadar Rektörlük ya da ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:
Doğuş  Üniversitesi  Rektörlüğü  Sanat  ve  Tasarım  Fakültesi  Dekanlığı  /  Fen  Edebiyat Fakültesi / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu- Çengelköy Yerleşkesi: Bahçelievler Mah. Bosna Bul. No: 140   34680 Çengelköy Üsküdar İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Dijital Oyun Tasarımı

2

Görsel İletişim Tasarımı, Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar/Yazılım Mühendisliği, İletişim Tasarımı veya İletişim ve Tasarımı, Grafik, Grafik Tasarımı, Çizgi Film ve Animasyon (Canlandırma), Film Tasarımı veya Dijital Oyun Tasarımı alanlarının birinde doktora/sanatta yeterlik yapmış
olmak.

Dr. Öğr. Üyesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Hemşirelik

1

İç Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Psikiyatri Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği, Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği alanlarından
birinden doçent unvanı almış olmak.

Prof. Dr.

Fen Edebiyat Fakültesi

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

1

Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Mütercim Tercümanlık, İngilizce Öğretmenliği, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat veya Dilbilim alanlarının birinde doktora yapmış olmak, İngilizce ders
verme yeterliğine sahip olmak.

Dr. Öğr. Üyesi