Dokuz Eylül Üniversitesi 18 akademik personel alacak

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  birimlerine  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu'na  göre  aşağıda  belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvurular 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği  ile  Üniversitemizin  Yükseköğretim  Kurulu  Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esasları'na göre yapılacaktır.

Profesör  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracakların  başvurdukları  anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı örneklerini, yayın listelerini, başlıca  araştırma  eserini  ve  bilimsel  çalışma  ve  yayınlarını  kapsayan  6  (altı)  nüsha  dosya  veya 1(bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  6(altı)  nüsha  CD/flash  bellek ekleyerek;

Doçent  kadroları  daimi  statüde  olup,  başvuracakların  başvurdukları  anabilim  dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya veya 1(bir) nüsha dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4(dört) nüsha  CD/flash  bellek  ekleyerek  Doçentlik  Belgelerinin  onaylı  örnekleri  ile  birlikte,  bu  ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine  kısa  özgeçmişlerini,  Doktora  belgelerini  ve  yayınlarını  kapsayan  4  (dört)  nüsha dosya  veya  1  (bir)  nüsha  dosya  ile  bu  dosyadaki  belgeleri  içeren  salt  okunur  4  (dört)  nüsha CD/flash  bellek  ekleyerek  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde  ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.
Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

(*) Bulunan anabilim dallarında İngilizceden Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak  Esaslara  İlişkin  Yönetmelik'te belirtilen şartlara sahip olmak.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

 

BİRİM/ANABİLİM
DALI/PROGRAMI

UNVAN

ADET

NİTELİKLER

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Ağız,Diş ve Çene Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi uzmanı olmak.

Diş Hastalıkları ve Tedavisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Restoratif Diş Tedavisi uzmanı olmak.

Ağız,Diş ve Çene Radyolojisi

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi uzmanı olmak.

FEN FAKÜLTESİ

Genel Biyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Moleküler Biyoloji ve Genetik anabilim dalında doktora yapmış olmak. Kanserde gen düzenlemeleri ve terapiye yönelik çalışmaları
olmak.

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Rus Dili ve Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi

1

Rus Dili ve Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak. Rus dili öğretimi, Rusçanın dil bilgisi ve Rus edebiyatı üzerine çalışmaları olmak.YDS Rusça'dan 90 ve üzeri puana sahip olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Doçent

1

İş ve sosyal güvenlik hukuku alanında doçentliğini almış olmak. Bireysel iş hukuku, toplu iş hukuku ve deniz iş hukuku alanlarında
çalışmaları olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

İslam Tarihi

Profesör

1

İslam Tarihi alanında doçentliğini almış olmak. Hint-Türk Tarihi ve Siyer alanında çalışmaları
olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İstatistik

Profesör

1

Nicel Karar Yöntemleri alanında doçentliğini almış olmak. Parametrik olmayan regresyon modelleri konularında çalışmaları olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (*)

Profesör

1

İlgili alandan doçentliğini almış olmak.
Akışkanlar mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (*)

Doçent

1

İlgili alandan doçentliğini almış olmak. Yanma,itme ve enerji sistemleri üzerine çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (*)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak.Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde doktora yapmış olmak.Uçuş mekaniği üzerine çalışmaları olmak.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği (*)

Doktor Öğretim Üyesi

1

Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak Mühendisliği veya Makine Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olmak.Havacılık ve Uzay Mühendisliği veya Uçak ve Uzay Mühendisliği veya Makine Mühendisliğinde doktora yapmış olmak.Uçak tasarımı ve aerodinamiği üzerine çalşmaları olmak.

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Gastroenteroloji yandal uzmanı olmak.

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Doktor Öğretim
Üyesi

1

Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı olmak.

ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ

Translasyonel Onkoloji

Profesör

1

Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında doçentliğini almış olmak.Translasyonel onkoloji alanında çalışmaları olmak.

Translasyonel Onkoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Biyoloji Alanında Doktora yapmış olmak ve Translasyonel Onkoloji alanında çalışmaları olmak.

Klinik Onkoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ve Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi yan dal uzmanı olmak.

Prevantif Onkoloji

Doktor Öğretim
Üyesi

1

İç Hastalıkları Uzmanı ve Tıbbi Onkoloji yan
dal uzmanı olmak.