Düzce Üniversitesi 29 akademik personel alacak

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerine; 2547 sayılı Kanunun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ek Koşulları'nın ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Gerekli bilgi ve belgeler www.personel.duzce.edu.tr adresinden temin edilebilir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları ilana çıkılan birimlere; Doçent ve Profesör kadrosu başvuruları Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Başvuru Tarihleri: 08.07.2021 - 30.07.2021

BAŞVURU EVRAKLARI:
1) Islak İmzalı Başvuru Dilekçesi (Formu)
2) Aday etkinlik puan listesi (Islak İmzalı) doçent ve profesör kadroları için Adaylar tarafından toplam puanı ve son 5 yılda alınan puanı gösterecek şekilde 2 ayrı liste halinde düzenlenecektir.
3) Diplomaların (mezun belgelerinin) e-Devlet çıktıları veya Noter Onaylı Fotokopileri (Üniversitemiz personeli Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgelerini noter yerine görev yaptıkları birimlerin Fakülte Sekreterlerine, Üniversitemiz dışından başvuru yapan adaylar evraklarını Noter yerine evrakların asıllarını ve fotokopilerini yanlarında getirmek suretiyle; Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için ilana çıkılan birimde; Doçent ve Profesör kadrosu için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında yaptırabileceklerdir. )

NOT: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından verilen denklik belgelerinin de başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
4) Yabancı dil sınavı sonuç belgesi.
5) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve e-Devletten alınan adli sicil kaydı.
6) Profesör kadroları için 6 (altı) adet, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadroları için 4 (dört) adet başvuru evraklarını içeren USB Bellek. (Lütfen güveliğiniz için USB belleğinizi değiştirilmeye karşı şifreleyiniz.)

USB İçerikleri;
- Dilekçenin imzalanıp taratılmış hali.
- Özgeçmiş
- Aday Etkinlik Puan Listesi’nin imzalanıp taratılmış hali ve excel formatı. 
- Düzce Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltime ve Atama Ek Koşulları
- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
- Diplomaların Taratılmış Hali (USB içerisindeki diplomaların “Aslı Gibidir” yapılması zorunlu değildir. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Uzmanlık, Doçentlik Belgeleri)
- Bilimsel Çalışmalar
- İlan Metni
 

SIRA NO.

İLANA ÇIKILAN BİRİM

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

DERECESİ

ADET

İLAN ŞARTI

1

Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Terörizm ve Türk Dış Politikası alanlarında çalışmış olmak.

2

Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği

Turizm İşletmeciliği

Doçent

2

1

Marka Çağrışımı ve Endüstri 4.0 alanlarında çalışmış olmak.

3

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri

Eğitim Programları ve Öğretim

Doçent

1

1

Eğitim Programları ve Öğretim, Öğretmen Yeterlilikleri alanında çalışmış olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Felsefe

Sistematik Felsefe Ve Mantık

Doçent

1

1

Çağdaş Amerikan Felsefesi alanında çalışmış olmak.

5

Fen Edebiyat Fakültesi

Kimya

Analitik Kimya

Doçent

2

1

Organik Maddelerin Analizleri alanında çalışmış olmak.

6

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik

Topoloji

Doçent

2

1

Tamlık ve Kompaktlık alanında çalışmış olmak.

7

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Eskiçağ Tarihi

Doçent

2

1

Eski Doğu Tarihi alanında çalışmış olmak.

8

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih

Ortaçağ Tarihi

Profesör

1

1

Ortaçağ'da Düzce ve Yöresi alanında çalışmış olmak.

9

Fen Edebiyat Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

Profesör

1

1

Yeni Türk Edebiyatı ve Cumhuriyet Dönemi Türk Hikayeciliği alanlarında çalışmış olmak.

10

İşletme Fakültesi

İşletme

Finansman

Doçent

1

1

Hisse Senetleri, Halka Arzlar ve Vadeli Piyasalar alanlarında çalışmış olmak.

11

İşletme Fakültesi

İşletme

Yönetim ve Organizasyon

Doçent

2

1

Liderlik ve İş Etiği alanında çalışmış olmak.

12

İşletme Fakültesi

Sağlık Yönetimi

Sağlık Yönetimi

Doçent

1

1

Sağlık Hizmet Pazarlaması alanında çalışmış olmak.

13

İşletme Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Uluslararası Ticaret ve Finansman

Doçent

2

1

Sosyal Pazarlama ve Tüketici Yenilikçiliği alanlarında çalışmış olmak.

14

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Doçent

2

1

Bilişsel Radyo Ağları alanında çalışmış olmak.

15

Mühendislik Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Çevre Teknolojileri

Doçent

1

1

Hava Kirliliği Risk Değerlendirme alanında çalışmış olmak.

16

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Konstrüksiyon ve İmalat

Doçent

1

1

Bilgisayar Destekli Tasarım alanında çalışmış olmak.

17

Mühendislik Fakültesi

Makine Mühendisliği

Makine Teorisi ve Dinamiği

Doçent

1

1

Metal Şekillendirme Proseslerinin Dinamik Analizi alanında çalışmış olmak.

18

Orman Fakültesi

Orman Mühendisliği

Silvi Kültür

Doçent

1

1

Ormanlarda Aralama Bakımı alanında çalışmış olmak.

19

Orman Fakültesi

Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi

Yaban Hayatı Ekolojisi Ve Yönetimi

Doçent

2

1

Büyük Etçil ve Otçul Hayvanların Ekolojisi alanında çalışmış olmak.

20

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Doçent

1

1

Ebeveynlerin Benlik Saygısı ve Öz-etkililikleri alanında çalışmış olmak.

21

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Psikiyatri Hemşireliği

Doçent

1

1

İnfertilitede Psikososyal Sorunlar alanında çalışmış olmak.

22

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

Mimarlık

Mimarlık

Doçent

1

1

Yapı Malzemeleri alanında çalışmış olmak.

23

Spor Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor

Beden Eğitimi ve Spor

Doçent

1

1

Doğa Eğitimi ve Rekreasyon alanlarında çalışmış olmak.

24

Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yönetim Bilimleri

Doçent

2

1

Gençlik Sosyolojisi ve Spor ile Sporda İnsan Hakları alanlarında çalışmış olmak.

25

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kriyoablasyon alanında çalışmış olmak.

26

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon Hastalıkları

Doçent

1

1

Zoonotik Enfeksiyonlar alanında çalışmış olmak.

27

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Profesör

1

1

Pediatrik Trakeotomiler alanında çalışmış olmak.

28

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Profesör

1

1

Yoğun Bakım Yan Dal Uzmanı olmak.

29

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Ailevi Akdeniz Ateşi alanında (FMF) çalışmış olmak.