Eskişehir Teknik Üniversitesi 21 akademik personel alacak

Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili hükümleri uyarınca ilanda belirtilen şartları taşıyan öğretim elemanları alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
b) Araştırma Görevlisi kadroları için (programa öğrenci alınan alandan) ALES’ten en az 70 puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Öğretim Görevlisi kadroları için (mezun olunan veya programa öğrenci alınan alandan) ALES’ten en az 70 puan, YDS, KPDS, ÜDS veya YÖKDİL’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR
a) Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve 07.03.2017 tarihli YÖK Yürütme Kurulu Kararı gereği “Azami Öğrenim Sürelerini” doldurmamış olmak.
b) 14/3/2016 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olup 9/11/2018 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarından mezun olanların, meslek yüksekokullarının en az tezli yüksek lisans mezunu olmak şartı aranan öğretim görevlisi kadrolarına başvurularında, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanmaz. Tezsiz yüksek lisans mezunlarının öğretim görevlisi kadrosuna üç yıl süre ile ataması yapılır.
Bu kapsamda atananların atama süresi içerisinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlamaları şarttır. Süresi içinde alanlarıyla ilgili tezli yüksek lisans programlarını tamamlayamayanların yeniden ataması yapılmaz.”

MUAFİYET
- Doktorasını tamamlamış olanlar ve bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav ALES’ten muaftır.
- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Başvuru Formu. (https://esakit.eskisehir.edu.tr/Home/Index adresinde bulunan Başvuru Formu doldurulup yollanacaktır.)
2. Özgeçmiş
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge (e-Devletten alınabilir.)
4. Diploma veya Geçici Mezuniyet veya Denklik Belgesi örneği (e-Devletten alınabilir.)
5. Yüksek lisans ve/veya doktora öğrenci belgesi örneği (e-Devletten alınabilir.)
6. ALES Belgesi örneği
7. Yabancı Dil Belgesi örneği
8. Lisans transkripti örneği
9. İki adet fotoğraf
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)
11. İlanda istendiği takdirde Tecrübe Belgesi (Hizmet belgesi veya sigortalı hizmet dökümü ve çalışma belgesi)

BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ
Başvuru, Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Rektörlük Binası), İki Eylül Kampüsü-ESKİŞEHİR adresine başvuru formu ve ekleri ile birlikte “şahsen veya posta ile” yapılacaktır. Belgesi eksik olan veya süresinde Üniversiteye ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabileceklerdir.

-İLAN TAKVİMİ-
Duyuru Başlama Tarihi : 13.09.2021
Son Başvuru Tarihi : 27.09.2021
Ön Değerlendirme Tarihi : 07.10.2021
Giriş Sınavı Tarihi : 12.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 20.10.2021
Giriş Sınav yerleri www.eskisehir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. 

 

İLAN NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

AD. / ASD. / PROG.

UNVANI

KADRO DER.

ADET

BAŞVURU KRİTERLERİ

ALES

DİL

1

FEN FAKÜLTESİ

FİZİK

KATIHAL FİZİĞİ AD.

ARAŞ.GÖR.

6

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE,
FİZİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE FİZİK ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

70

50

2

FEN FAKÜLTESİ

İSTATİSTİK

OLASILIK TEORİSİ VE SÜREÇLERİ AD.

ARAŞ.GÖR.

6

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE, İSTATİSTİK VEYA MATEMATİK BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE İSTATİSTİK VEYA MATEMATİK ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS
YAPIYOR OLMAK.

70

50

3

HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI

UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI AD.

ARAŞ.GÖR.

6

2

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE, UÇAK GÖVDE- MOTOR BAKIM VEYA UÇAK GÖVDE VE MOTOR BAKIMI VEYA UÇAK MÜHENDİSLİĞİ VEYA MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
LİSANS MEZUNU OLMAK. VE TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

70

50

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ

ÇEVRE TEKNOLOİSİ AD.

ARAŞ.GÖR.

5

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE,
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

70

50

5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI AD.

ARAŞ.GÖR.

5

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE, ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
OLMAK.

70

50

6

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

KİMYASAL TEKNOLOJİLER AD.

ARAŞ.GÖR.

5

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE,
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

70

50

7

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ AD.

ARAŞ.GÖR.

5

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE, MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

70

50

8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ AD.

ARAŞ.GÖR.

5

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE, METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ VEYA MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE TEZLİ
YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

70

50

9

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ AD.

ARAŞ.GÖR.

6

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE, ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR
OLMAK.

70

50

10

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

REKREASYON

REKREASYON AD.

ARAŞ.GÖR.

6

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE,
REKREASYON BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE REKREASYON ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPIYOR OLMAK.

70

50

11

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ

SPOR YÖNETİCİLİĞİ AD.

ARAŞ.GÖR.

6

1

2547 SAYILI KANUNUN 50/D MADDESİ UYARINCA ATANMAK ÜZERE, SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE SPOR YÖNETİCİLİĞİ/SPOR YÖNETİMİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS
YAPIYOR OLMAK.

70

50

12

REKTÖRLÜK

-

-

ÖĞR.GÖR.

5

1

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ VEYA YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU VE BU ALANLARDAN BİRİNDE TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE
BİLGİSAYAR AĞLARI KONUSUNDA TECRÜBESİ OLMAK.

70

50

13

REKTÖRLÜK

-

-

ÖĞR.GÖR.

5

1

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ VEYA BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
LİSANS MEZUNU VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

70

50

14

REKTÖRLÜK

-

-

ÖĞR.GÖR.

6

1

UZAKTAN ÖĞRETİM ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. UZAKTAN ÖĞRETİME YÖNELİK DİJİTAL MATERYAL TASARIMI GELİŞTİRME E-ÖĞRENME MALZEMESİ GELİŞTİRME PROGRAMLARINI
KULLANMA KONULARINDA TECRÜBESİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

70

50

15

REKTÖRLÜK

-

-

ÖĞR.GÖR.

5

1

LİSANS MEZUNU VE BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ALANINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ, İNOVASYON VE GİRİŞİMCİLİK KONULARINDA VE PROJE YAZMA, GELİŞTİRME VE DEĞERLENDİRME KONUSUNDA EN AZ
BEŞ YILLIK TECRÜBEYE SAHİP OLMAK.

70

50

16

REKTÖRLÜK

-

-

ÖĞR.GÖR.

6

1

YÖNETİM VE ORGANİZASYON, İŞLETME VEYA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU VE BU ALANLARDAN BİRİNDE TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK VE LİSANS ÖĞRENİMİ SONRASI YÜKSEKÖĞRETİM ALANINDA KARİYER PLANLAMA VE GELİŞİMİ
KONUSUNDA 2 YIL TECRÜBESİ OLDUĞUNU BELGELEMEK.

70

50

17

REKTÖRLÜK

-

-

ÖĞR.GÖR.

3

1

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VEYA AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI VEYA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VEYA ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) VEYA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK. TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ALANINDA EN AZ 10 YILLIK TECRÜBEYE
SAHİP OLDUĞUNU BELGELEMEK.

70

50

18

REKTÖRLÜK

-

-

ÖĞR.GÖR.

6

1

İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI VEYA AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI VEYA İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ VEYA ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) VEYA MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU OLMAK VE BU ALANLARIN BİRİNDE TEZLİ YÜKSEK
LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

70

50

19

PORSUK MYO

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ

MAKİNE RESİM VE KONSTRÜKSİYONU PR.

ÖĞR.GÖR.

5

1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU VE MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALINDA YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK. 3 BOYUTLU MODELLEME KONUSUNDA EN AZ BEŞ YILLIK TECRÜBEYE
SAHİP OLMAK.

70

-

20

PORSUK MYO

TASARIM

GRAFİK TASARIMI PR.

ÖĞR.GÖR.

5

1

GRAFİK, GRAFİK SANATLAR, GRAFİK TASARIMI VEYA GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI BÖLÜMÜ LİSANS MEZUNU VE GRAFİK/SANAT VE TASARIM ANASANAT DALINDA TEZLİ YÜKSEK LİSANS YAPMIŞ OLMAK.

70

-