Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesi ile 28.01.1982 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alacaktır. Adayların 07.10.2021 - 21.10.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 

SIRA

FAKÜLTE

BÖLÜM
ANABİLİM DALI

UNVAN

KADRO SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

PROF. DR.

1

- Lisansüstü eğitimlerini Türkiye’de veya yurtdışında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde tamamlamış olmak.
- Doçentlik unvanını Siyaset Bilimi ve/veya Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak.
- Türk Dış Politikası, Orta Doğu Siyaseti, Amerikan Dış Politikası, Doğu ve Güneydoğu Asya Siyaseti alanlarında yayınlar yapmış olmak.
- SSCI veya AHCI endeksli dergilerde akademik yayın yapmış olmak.
- Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğrenim kurumlarında
İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

2

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ (İNGİLİZCE)

PROF. DR.

1

- Lisansüstü eğitimlerini Türkiye’de veya yurtdışında eğitim dili İngilizce olan üniversitelerde tamamlamış olmak.
- Doçentlik unvanını Siyasal Düşünceler ve Akımlar alanında almış olmak.
- Batı ve İslam Siyaset Düşüncesi, İnsan Hakları, Kemalist Milliyetçilik, Dini ve Etnik Hareketler alanlarında çalışmalar yapmış olmak.
- SSCI veya AHCI endeksli dergilerde akademik yayın yapmış olmak.
- Yurtiçi veya yurtdışı yükseköğrenim kurumlarında
İngilizce ders verme tecrübesine sahip olmak.

3

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ANABİLİM DALI

DOÇ. DR.

1

- İnternet bağımlılığı ve sanal zorbalık konularında
bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

4

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Bilgisayar Mühendisliği alanında Lisans, Yüksek Lisans mezunu olmak ve Bilgisayar Mühendisliği Alanında Doktora yapmış olmak.
- Bilgisayar Mühendisliği alanında SCI veya SCI- Expanded indeksli dergilerde yayınları ve çalışmaları
olmak

5

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Matematik Mühendisliği Alanında Doktora yapmış
olmak.
- Optimizasyon problemleri veya Veri Madenciliği alanında SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları ve çalışmaları olmak

6

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

- Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
- Bilgisayar veya Yazılım Mühendisliği alanında, SCI
veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları olmak.
- ÜDS/KPDS/YDS/YÖKDİL ve eşdeğer sınavlardan 85
veya üstü puan almış olmak.

7

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Biyomedikal Mühendisliği veya Biyomühendislik alanında Yüksek lisans ve Doktora yapmış olmak.
- Biyomalzemeler alanında, SCI veya SCI-Expanded
indeksli dergilerde yayınları ve araştırmaları olmak.

8

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

- Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik Haberleşme Mühendisliği alanında Doktora yapmış olmak.
- SCI veya SCI-Expanded indeksli dergilerde yayınları ve
ilgili alanlarda akademik çalışmaları olmak.

9

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

İNGİLİZCE MÜTERCİM
TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Çeviribilim, İngilizce Mütercim-Tercümanlık alanlarında Yüksek Lisans ve Doktora yapmış olmak.

10

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

- Psikoloji lisans mezunu olmak.
- Klinik Psikoloji, Deneysel Psikoloji veya tercihen Sosyal Psikoloji alanında Doktor unvanına sahip olmak.
- Alanında akademik çalışmalar yapmış olmak.


GENEL ŞARTLAR
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 23., 24. ve 26. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
Profesörler için;
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)
5. Yayın listesi
6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
9. Doçentlik Belgesi (Doçentler için).
10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili)
11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
14. İkametgâh
15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge
16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya/cd veya flash disk.

Doçent ve Dr. Öğretim Üyeleri için;
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında)
4. Özgeçmiş (Klasik Formatta)
5. Yayın listesi
6. Deneyim belgesi (Deneyim şartı bulunan ilanlar için)
7. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
8. Lisans, Yüksek Lisans Diplomaları
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
9. Doçentlik Belgesi (Doçentler için).
10. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS /YÖKDİL veya muadili)
11. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
12. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
13. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
14. İkametgâh
15. Erkek adaylar için Askerlik Durumu gösterir belge
16. Adayın bilimsel çalışmalarının yer aldığı 4 takım dosya/cd veya flash disk.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.
İlan olunur