Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANIÜniversitemiz aşağıda belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır.
Adayların 07.10.2021 - 21.10.2021 tarihleri arasında Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İlk Başvuru Tarihi : 07.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 21.10.2021
Ön Değerlendirme Tarihi: 25.10.2021
Giriş Sınav Tarihi : 27.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 01.11.2021
 

SIRA

FAKÜLTE/BİRİM

BÖLÜM

UNVAN

KADRO
SAYISI

ÖZEL ŞARTLAR

1

GÜZEL SANATLAR MESLEK
YÜKSEKOKULU

EL SANATLARI PROGRAMI

ÖĞR.
GÖR.

1

- Geleneksel Türk Sanatları alanında lisans mezunu
olmak.
- Hat sanatı alanında 10 yıl deneyime sahip olmak.

2

GÜZEL SANATLAR MESLEK YÜKSEKOKULU

AMBALAJ TASARIM PROGRAMI

ÖĞR.
GÖR.

1

- Medikal cihazlar konusunda deneyimli olmak.
- Fusion 360 ve AutoCAD tasarım programlarını ileri
seviyede biliyor olmak. Proje tecrübesi olmak.
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak.

3

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MÜTERCİM TERCÜMANLIK
BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- Çeviribilim veya Mütercim-Tercümanlık bölümlerinin
birinden lisans mezunu olmak.
- Çeviribilim veya Mütercim Tercümanlık alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
- ALES'ten 75 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 90 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.

4

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- Tarih alanında lisans mezunu olmak.
- Tarih alanında lisansüstü eğitim yapıyor olmak.
- ALES'ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili sınavlardan 65 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana
ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

5

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.
- Yapı alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
- Ales'ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİLve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.

6

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.
- Tasarım alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
- Ales'ten 70 ve üzeri puan almış olmak,
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİLve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.

7

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.
- Bilgisayar Ortamında Tasarım (Bilişim) alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak,
- Ales'ten 70 ve üzeri puan almış olmak,
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİLve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

8

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.
- “Mobilya alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak,
- Ales'ten 70 ve üzeri puan almış olmak,
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİLve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

9

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.
- Bilgisayar Ortamında Tasarım (Bilişim) alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.
- Ales'ten 70 ve üzeri puan almış olmak,
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİLve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

10

MİMARLIK VE
TASARIM FAKÜLTESİ

İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ

ARŞ.
GÖR.

1

- İç Mimarlık alanında lisans mezunu olmak.
- Tasarım alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor
olmak.
- Ales'ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİLve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana
ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

11

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ EĞİTİM YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

ARŞ.
GÖR.

1

- Eğitim Yönetimi alanında doktora yapıyor olmak.
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL ve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana
ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.

12

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

ARŞ.
GÖR.

1

- Türkçe Eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor olmak.
- ALES’ten 70 ve üzeri puan almış olmak.
- YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL ve muadili sınavlardan 70 ve üzeri puan almış olmak.
- Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana
ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.


GENEL ŞARTLAR
1. Başvuran adaylarda devlet hizmetine girmede aranan genel şartlar aranır.
2. Adaylardan, 2547 sayılı Kanun’un 31. ve 33. maddesinde belirtilen şartlara uymaları istenir.
3. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
5. Adaylar başvuru dosyalarını Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:
1. Dilekçe (internet sayfamızdan temin edilecektir)
2. Başvuru Formu (internet sayfamızdan temin edilecektir)
3. Özgeçmiş (YÖK Formatında ve Klasik Formatta)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. ALES Belgesi
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS/KPDS/ÜDS/YÖKDİL veya muadili)
7. Lisans Transkripti
8. Lisans Diploması, Yüksek Lisans Diploması/Öğrenci Belgesi, Doktora Öğrenci Belgesi
(Yabancı ülkede mezun olanların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
(Noter onaylı veya Aslı Gibidir onaylı / Personel Daire Başkanlığımızca orijinal belgeler görülmek kaydıyla aslı gibidir yapılabilir)
9. 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf
10. Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)
11. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
12. İkametgâh
13. Deneyim Belgesi
14. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM:
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü / Personel Daire Başkanlığı
Adres: Zeyrek Mah. Büyük Karaman Cad. No: 53 Fatih / İSTANBUL
Telefon: 0212 521 81 00 / 1016-1028-1041
Ayrıntılı bilgi http://www.fsm.edu.tr web sayfamızda mevcuttur.
İlan olunur