Fenerbahçe Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerine,  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanları  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve  ilanda  belirtilen  özel  şartları sağlayan  adaylar,  aşağıda  belirtilen başvuru belgelerini insanka [email protected]   e-posta   adresine   gönderebilirler.   Şahsen   veya   posta   yoluyla   yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Araştırma Görevlisi Kadrosu Başvuru Belgeleri:
1.   İlgili   Akademik   Birime   hitaben   yazılmış,   başvurulan   bölüm   ve   adayın   iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.
2. YÖK formatlı özgeçmiş
3. Lisans ve lisansüstü diplomalar
4. Lisans Transkripti
5. ALES Sonuç Belgesi
6. Yabancı Dil Belgesi
7. Kimlik Kartı fotokopisi
8. Bir adet vesikalık fotoğraf
9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi. Başvuru ve Değerlendirme Takvimi:

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi         : 12.05.2021
İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi             : 26.05.2021
Ön Değerlendirme Tarihi                      : 28.05.2021
Giriş Sınavı Tarihi                                 : 31.05.2021
Sonuç Açıklama Tarihi                          : 01.06.2021
Sonuçların açıklanacağı web adresi      : www.fbu.edu.tr
İletişim Bilgileri                                    : [email protected],
Tel                                                            0216 910 1907

 

AKADEMİK
BİRİM

BÖLÜM/
PROGRAM

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

AÇIKLAMA

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

1

Araştırma Görevlisi

Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği alanlarından birinden lisans mezunu olmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından
80 ve üzeri İngilizce dil puanına sahip olmak.