Fenerbahçe Üniversitesi 4 akademik personel alacak

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  akademik  birimlerinin;  Profesör,  Doçent  ve  Doktor Öğretim   Üyesi   kadrolarına,   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu   ve   Öğretim   Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren  YÖK  formatlı  özgeçmiş,  lisans,  yüksek  lisans,  doktora  (uzmanlık/sanatta  yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için    onaylı    denklik    belgesi,    kimlik    kartı    fotokopisi    ilanın    başvuru    süresi    içerisinde [email protected]   e-posta   adresine   gönderilmelidir.   Profesör   kadrosu   için   6   adet, Doçent  kadrosu  için  4  adet,  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosu  için  4  adet  bilimsel  çalışmaları  ve yayınları içeren CD/USB daha sonra teslim edilebilir veya ilgili dokümanlar elektronik ortamda [email protected]  e-posta  adresine  gönderilebilir.  Şahsen  veya  posta  yoluyla  yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

İlan Başlama ve Bitiş Tarihi  : 12-26 Mayıs 2021
İletişim Bilgileri                     : [email protected],
Tel                                            0216 910 1907

 

AKADEMİK BİRİM

BÖLÜM/ PROGRAM

KADRO
SAYISI

KADRO
UNVANI

AÇIKLAMA

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü

1

Prof. Dr.

Kırık iyileşmesi ve eklem hasarları konusunda deneysel çalışmaları olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Bölümü (İngilizce)

1

Prof. Dr.

Makro iktisat alanında doçentliğini almış olmak. Politik iktisat, iktisadi düşünce tarihi, sosyal ve dayanışma ekonomileri alanında çalışmaları bulunmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce
dil puanına sahip olmak.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü (İngilizce)

1

Dr. Öğr. Üyesi

Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanında doktora derecesine sahip olmak. Siyasal söylem alanında çalışmaları bulunmak. YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil sınavlarından 80 ve üzeri İngilizce dil puanına
sahip olmak.

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü

1

Doç. Dr.

İletişim çalışmaları alanında doçentliğini almış
olmak. Kişilerarası iletişim ve dijital halkla ilişkiler konusunda çalışmaları bulunmak.