Galatasaray Üniversitesi 10 akademik personel alacak

Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğünden:


2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi  alınacaktır.  Adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48.  maddesindeki  genel  şartları  ve  “Galatasaray  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi”nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 14. maddesinde belirtilen şekilde, dilekçe ekinde özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, yayın listesini (başlıca araştırma eseri belirtilecektir), bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 6 adet dosya halinde hazırlayarak Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doçent  kadroları  devamlı  statüde  olup  atanmak  isteyen  adayların,  “Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği”nin  9.  maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doçentlik belgesini, yabancı dil  belgesini,  4  adet  fotoğraflarını,  yayın  listesini,  bilimsel  çalışma  ve  yayınları  ile  bunlara  yapılan  atıfları  4  adet  dosya  halinde  dilekçelerine  ekleyerek Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına,

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına atanmak isteyen adayların, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin 6. maddesinde belirtilen şekilde, özgeçmişini, Galatasaray Üniversitesi Asgari Yayın ve Atıf Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim Formunu, Doktora belgesini, noterden tasdikli veya resmi kurumlarca onaylanmış mezuniyet belgelerini, yabancı dil belgesini, 4 adet fotoğraflarını, bilimsel çalışma ve yayınları ile bunlara yapılan atıfları 4 adet dosya halinde dilekçelerine ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına,

İlan tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılamayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

İlan olunur.

ADRES:
Galatasaray Üniversitesi Çırağan Cad. No: 36, Ortaköy 34349, İSTANBUL

 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

AÇIKLAMA

İktisat Teorisi

Doçent

1

1

Mikro İktisat alanında Doçent unvanına sahip olmak; Mikro İktisat ve Oyun Teorisi konularında teorik ve uygulamalı bilimsel yayınlara sahip olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Üretim Yönetimi ve Pazarlama

Doçent

1

1

Pazarlama bilim alanında Doçent unvanına sahip olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Kentleşme ve Çevre Sorunları

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

AÇIKLAMA

Bilgisayar Donanımı

Profesör

1

1

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği veya Mühendislik Bilimleri alanında Doçent unvanına sahip olmak; gömülü sistemler, işaret işleme ile veri madenciliği alanlarında SCIE dizinindeki dergilerde yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Endüstri Mühendisliği

Profesör

1

1

Endüstri Mühendisliği alanında Doçent unvanına sahip olmak; üretim ve hizmet sistemleri, tedarik zinciri ve lojistik yönetimi ile karar verme alanlarında SCIE dizinindeki dergilerde yayınları bulunmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

AÇIKLAMA

Kurumlar Sosyolojisi

Doçent

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak; uluslararası araştırma projelerine katılmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Felsefe Tarihi

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Felsefe alanında doktora yapmış olmak; bilimsel araştırma yapabilecek ve ders verebilecek düzeyde Fransızca bilmek.

Fransız Dili ve Edebiyatı

Dr.Öğr.Üyesi

1

3

Fransız Edebiyatı alanında doktora yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

ANABİLİM DALI

KADRO UNVANI

ADEDİ

DERECESİ

AÇIKLAMA

Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Profesör

1

1

Alanında Doçent unvanına sahip olmak.

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doçent

1

1

Alanında doktora yapmış olmak ve Doçent unvanına
sahip olmak.