Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1- Profesör kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 7 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir. (Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

GENEL AÇIKLAMALAR
1. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen özel şartları taşımaları gerekmektedir.
3. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve ataması yapılmış olanlar ise iptal edilecektir.
4. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler.
5. İdare gerekli gördüğü takdirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

Başvuru Yeri :
Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür. Başvurular, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile yapılacaktır. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve posta ile yapılan başvurular zamanında gelmediği takdirde dikkate alınmayacaktır.)

 

İlan No:

Birimi

Bölümü

ABD

Unvanı

Der.

Adet

Açıklama

2021/24

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları (Geriatri)

Profesör

1

1

Geriatri alanında uzmanlığını almış ve ilgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak.

2021/25

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak.

2021/26

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Cerrahi Tıp Bilimleri

Patoloji

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak.

2021/27

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

İlgili alanda doçentlik unvanına sahip olmak.

2021/28

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Dr.Öğretim Üyesi

2

1

Kalp ve Damar Cerrahisi alanında uzmanlığını almış olmak.

2021/29

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Doğum ve Hastalıkları

Dr.Öğretim Üyesi

2

1

Kadın Doğum ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

2021/30

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dahili Tıp Bilimleri

Kardiyoloji

Dr.Öğretim Üyesi

2

1

Kardiyoloji alanında uzmanlığını almış olmak.

2021/31

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dahili Tıp Bilimleri

Acil Tıp

Dr.Öğretim Üyesi

3

1

Acil Tıp alanında uzmanlığını almış olmak.

2021/32

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Sağlığı ve Haslıkları

Dr.Öğretim Üyesi

4

1

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

2021/33

Tıp Fakültesi Dekanlığı

Dahili Tıp Bilimleri

İç Hastalıkları

Dr.Öğretim Üyesi

4

1

İç Hastalıkları alanında uzmanlığını almış olmak.

2021/34

Tıp Fakültesi Dekanlığı (Öncelikli alan)

Temel Tıp Bilimleri

Tıbbi Biyokimya

Dr.Öğretim Üyesi

5

1

Tıbbi Biyokimya alanında uzmanlığını almış olmak.