Giresun Üniversitesi 19 akademik personel alacak

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz   birimlerine   2547   sayılı   Yükseköğretim   Kanunu,   657   sayılı   Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve   Giresun   Üniversitesi   Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma   Yönergesi   hükümleri uyarınca  öğretim  üyesi  alınacaktır.  Öğretim  üyesi  kadrosuna  başvuracak  adayların  2547  sayılı Yükseköğretim Kanunun 23., 24. ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:

PROFESÖR  kadrosuna  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim dalını belirten ve başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği başvuru formlarına özgeçmişlerini, 2  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı  fotokopisi,  lisans/yüksek  lisans  diploması,  doktora  ve  doçentlik belgesi,  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesine  uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara  ilişkin  dokümanı,  eğitim-öğretim  faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 6 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

DOÇENT  kadrolarına  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim,  bölüm  ve  anabilim dalını   belirten   başvuru   formlarına   özgeçmiş,   2   adet   fotoğraf,   nüfus   cüzdanı   fotokopisi, lisans/yüksek  lisans  diploması,  doktora  belgesi  ve  doçentlik  belgesi,  yabancı  dil  sınav  sonuç belgesi,  Giresun  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesine  uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet fiziki dosyayı, 4 adet CD’ye veya USB belleğe yüklenmiş halde  Üniversitemiz  Personel  Dairesi  Başkanlığına  müracaat  etmeleri  gerekmektedir.  Doçent kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.

DOKTOR  ÖĞRETİM  ÜYESİ  kadrolarına  başvuracak  adayların;  başvurdukları  birim, bölüm  ve  anabilim  dalını  belirten  başvuru  formlarına  özgeçmiş, 2  adet  fotoğraf,  nüfus  cüzdanı fotokopisi, lisans/yüksek lisans diploması, doktora belgesi, varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi, Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesine uygun doldurulan EK-2 yayın listesi ve puanlama tablosu, EK-3 Genel Değerlendirme tablosu, bilimsel çalışma ve yayınlarını  kapsayan  1  adet  fiziki  dosyayı,  4  adet  CD’ye  veya  USB  belleğe  yüklenmiş  halde kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.
Başvuruda   bulunacak   adaylar,   başvuru   dosyalarını   Giresun   Üniversitesi   Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesinin  5.  maddesine  uygun  olarak  hazırlayacaklardır. Başvuruda  bulunacak  adaylardan,  herhangi  bir  kamu  kurumunda  çalışanlar  (daha  önce  çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek   ibraz   edeceklerdir.   Yabancı   yükseköğretim   kurumlarından   alınan   diplomaların denkliğini gösteren onaylı belgelerin de sunulması gerekmektedir.

NOT:
1.  Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna,  2547  sayılı  Kanunun  50/d  maddesi  kapsamında istihdam   edilerek   doktora   veya   sanatta   yeterlilik   eğitimlerini   Üniversitemiz   bünyesinde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

2. Giresun Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin başvuru başlıklı  5.  maddesinde  “Aday,  …  başvurularını  ilanda  belirtilen  birimlere  şahsen  yaparlar.” düzenlemesi yer almakla birlikte, dünyada ve ülkemizde yaşanılan pandemi süreci sebebiyle posta yoluyla yapılacak başvurularda kabul edilecektir.

İlan Tarihi                  : 08.06.2021
Başvuru Tarihi           : 08.06.2021
Son Başvuru Tarihi   : 22.06.2021

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

AD.

İLAN ŞARTI

1

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Havacılık Yönetimi Bölümü

Havacılık Yönetimi Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını aldıktan sonra en az beş yıl açık bulunan profesörlük kadrosu ile ilgili bilim alanında çalışmış olmak, kendi bilim alanında uluslararası düzeyde orijinal eserler
vermiş olmak.

2

Espiye MYO.

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Doçent

2

1

Doçentlik unvanını Biyoloji bilim alanında almış olmak, tıbbi ve aromatik bitkilerin biyoteknolojik uygulama alanları ve bitki-bakteri ilişkisi konularında
çalışmaları olmak.

3

Fen Edebiyat Fakültesi

Matematik Bölümü

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak ve sürekli ortamlar mekaniğinde yaklaşık çözüm yöntemleri konusunda çalışmaları
olmak.

4

Fen Edebiyat Fakültesi

Tarih Bölümü

Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Genel Türk Tarihi Anabilim dalında doçent unvanını almış olmak, devlet teşkilatı
hakkında çalışmaları olmak.

5

Görele Güzel Sanatlar Fakültesi

Grafik Tasarımı Bölümü

Grafik Tasarımı Anasanat Dalı

Doçent

1

1

Güzel Sanatlar Tasarım alanında doçent unvanı almış olmak. Dijital Sanat
alanında çalışmaları olmak.

6

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları bilim alanında doçentliğini almış olup, ilgili alanda çalışmaları
olmak.

7

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

Doçent

3

1

Doçent unvanını almış olup, uluslararası güvenlik ve savunma politikaları üzerine
çalışmaları olmak.

8

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası
İlişkiler Bölümü

Siyasi Tarih Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Doçent unvanını Uluslararası İlişkiler alanında almış olmak, uluslararası güvenlik ve uluslararası terörizm alanlarında çalışmaları
olmak.

9

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Enzim ve mikrobiyal biyoteknoloji ile mikoloji konularında çalışmaları
olmak.

10

Mühendislik Fakültesi

Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Genetik ve Biyomühendislik Anabilim Dalı

Doçent

2

1

Biyoteknoloji üzerine ve bitki toksinleriyle ilgili moleküler biyoloji ve genetiği alanında çalışmaları olmak.

11

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü

Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Psikiyatri Hemşireliği alanında doçent unvanı almış olmak, Psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu ve alkol kullanım bozukluğu konularında
çalışmaları olmak.

12

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Muhasebe ve Vergi Bölümü

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

Doçent

1

1

Muhasebe alanında doçent unvanı almış olmak.
Çevresel raporlama ve finansal olmayan verilerin raporlanması konularında
çalışması olmak.

13

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü

Fındık Eksperliği Programı

Doçent

1

1

Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim alanında doçent unvanı almış olup, fındıkta hasat sonrası alanında çalışmaları olmak.

14

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü

Mimari Restorasyon Programı

Doçent

1

1

Doçentlik unvanını almış olmak, ahşap fiziği ve mekaniği alanında
çalışmaları olmak.

15

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçentliğini Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında almış olup, Çocuk Ruh Sağlığı konularında
çalışmaları olmak.

16

Mühendislik Fakültesi

Harita Mühendisliği Bölümü

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Harita Mühendisliği alanında doçentliğini almış olmak, Şehir Gelişimi ve Uzaktan Algılama konularında çalışmalar yapmış olmak.

17

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Halk Sağlığı alanında tıpta uzmanlık unvanı almış olup, yaşlı ve kadın sağlığı konularında çalışması
olmak.

18

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Kardiyoloji Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

1

1

Kardiyoloji alanında tıpta uzmanlık unvanı almış olup, Girişimsel Kardiyak Elektrofizyoloji ve Ablasyon konusunda klinik deneyimi
olmak.

19

Diş Hekimliği Fakültesi

Klinik Bilimler Bölümü

Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

Doktor Öğretim Üyesi

3

1

İlgili alanda uzman olup, çürük oluşumunda genetiğin etkisi konusunda çalışma yapmış olmak.