Gümüşhane Üniversitesi 12 akademik personel alacak

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır.
İlan olunur.

İLAN SIRA NO

BİRİM/BÖLÜM/ABD/ PROGRAM

KADRO ADEDİ

DERECE

UNVAN

ALES

YDS
veya Eşdeğeri

ÖZEL ŞARTLAR

1

Şiran Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Diyaliz Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olup, İç Hastalıkları Hemşireliği veya Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dallarından birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

2

Gümüşhane MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Lisans mezunu olup aynı alanda Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak. Lisans sonrası bir Yükseköğrenim kurumunda en az 5(beş) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

3

Gümüşhane MYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Fiziki Coğrafya alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ve ArcGIS ve QGIS Coğrafi Bilgi Sistem Yazılımları Sertifikalarına sahip olmak.

4

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Tıp, Veterinerlik veya Hemşirelik Lisans mezunu olup, Histoloji- Embriyoloji veya Patoloji Anabilim Dallarının birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

5

Gümüşhane Sağlık Hizmetleri MYO Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Hemşirelik veya Biyoloji Lisans mezunu olmak. Bu alanların birinden Tezli Yüksek Lisans yapmış olup, belgelendirmek kaydı ile Patoloji Laboratuvarında en az 1(bir) yıl
çalışmış olmak.

6

Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Hemşirelik Lisans mezunu olup, Anatomi veya Fizyoloji alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

7

Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme
Teknikleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Hemşirelik Lisans mezunu olup, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği veya İç Hastalıkları Hemşireliği alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak.

8

Kelkit Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Fizik Bölümü veya Fizik Mühendisliği alanında Lisans mezunu olup; Sağlık Fiziği, Radyasyon Fiziği, Radyoterapi Fiziği veya Nükleer Fizik alanında Tezli Yüksek Lisans yapmış olmak ya da Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında lisans mezunu olup; Görüntüleme alanında Tezli
Yüksek Lisans mezunu olmak.

9

Sosyal Bilimler MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

Muaf

--

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü veya İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında, belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, Saç Kesimi ve Bakımı Sertifikasına ve Estetik ve Güzellik Kursu Kurs Bitirme
belgesine sahip olmak.

10

Sosyal Bilimler MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

Muaf

--

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü veya İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri alanında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Usta Öğreticilik Belgesine sahip olmak. Lisans sonrası bir Yükseköğretim kurumunda en az 2(iki) yıl ders
verme deneyimine sahip olmak.

11

Sosyal Bilimler MYO Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü
Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

Muaf

--

Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Öğretmenliği, Rekreasyon Bölümü veya İşletme Bölümü Lisans mezunu olmak. Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri alanında, belgelendirmek kaydıyla en az 2 (iki) yıl mesleki deneyime sahip
olmak.

12

Kelkit Aydın Doğan MYO Ulaştırma Hizmetleri Bölümü
Sivil Hava Ulaştırma Hizmetleri Programı

1

6

Öğr. Gör.

70

--

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Lisans mezunu olup, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği veya Havacılık Yönetimi alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans yapmış
olmak.


BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ

Duyuru Başlama Tarihi

:21/04/2021

Son Başvuru Tarihi

:07/05/2021

Ön Değerlendirme Tarihi

:11/05/2021

Sınav Giriş Tarihi

:17/05/2021

Sonuç Açıklama Tarihi

:20/05/2021

Kabul Edilecek Başvuru Şekli

:Şahsen veya Posta ile

Başvuru Adresi

:İlgili Birimlere yapılacaktır.

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi

:www.gumushane.edu.tr


GENEL ŞARTLAR
1 - 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2 - ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3 - Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir
4 - Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde;
yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1 - Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
2 - Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
3 - Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1 - Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (http://www.gumushane.edu.tr/tr/idari/daire-baskanliklari/personeldaire-baskanligi/formlar adresinden Akademik Kadro Başvuru Formu)
2 - Özgeçmiş,
3 - Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
4 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5 - Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkript fotokopileri,
6 - ALES Belgesi,
7 - Yabancı Dil Belgesinin fotokopisi (KPDS, ÜDS veya muadili),
8 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
9 - Fotoğraf (1 adet)
10 - Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)
Önemli Notlar:
1 - Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2 - Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4 - Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5 - Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6 - Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/ transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7 - İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
8 - Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9 - Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10 - Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
11 - Başvuracak adayların Başvuru formunda bulunan İlan Sıra Numarasını mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
MUAFİYET
1 - Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2 - Genel Şartlar Başlığı altında yer alan 4. madde kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.