Hasan Kalyoncu Üniversitesi 13 akademik personel alacak

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:
•İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinden bir örneğini temin edebilecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların  başlıca  eserlerini  belirtmesi  ve  profesör/doçent  kadrolarına  başvuracak  adayların  doçentlik  belgelerini  ayrıca  dosyalarına  eklemiş  olmaları gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen veya posta yolu ile (profesör/doçent kadroları için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) başvuru yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.

•Müracaat        edecek        adayların;        Hasan        Kalyoncu        Üniversitesi        Akademik        Yükseltilme        ve        Atanma        Yönergesinde (https://personel.hku.edu.tr/mevzuat/#yonergeler) belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
•Müracaat edecek adayların; https://personel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
•Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
•Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
•Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma  ve  derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.
•Eğitim  dili  İngilizce  olan  bölümler  için  Yükseköğretim  Kurumlarında  Yabancı  Dil  Öğretimi  ve  Yabancı  Dille  Öğretim  Yapılmasında  Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartları sağlamaları gerekmektedir.
•Adayların, ilan tablosunda ‘Açıklama’ sütununda belirtilen şartları sağlamaları gerekmektedir.
•Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
•Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
•Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
•İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
•İhtiyaç  duyulması  halinde;  adayları  ilgilendiren  başvuru  ve  atama  süreci  ile  ilgili  tüm  bilgilendirmeler  Üniversitemiz  Personel  Müdürlüğü  web sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

 

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

FAKÜLTE

BÖLÜM/PROGRAM

UNVAN

KADRO SAYISI (TOPLAM)

AÇIKLAMA

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Ticaret Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

1

İdare Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇENT PROFESÖR

4

Doktorasını, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarında veya ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak.
Doçentliğini, Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri veya Yazılım Mühendisliği alanlarında veya ilgili anabilim dalı ve uzmanlık alanlarında (Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar Yazılımı, Bilgisayar Donanımı) almış olmak.

PROFESÖR

Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanlarının birinde almış olmak. Kontrol
Teorisi ve Uygulamaları konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI- E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az beş (5) makale yayımlamış olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK- ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

4

Doçentlik unvanını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanlarının birinde almış olmak. İşaret İşleme konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az üç (3) makale yayımlamış olmak

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

Lisans ve lisansüstü derecelerini Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, ‘Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği’ veya ‘Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği’ alanlarının birinde almış olmak. Haberleşme konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak. SCI/SCI- E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az bir (1) makale yayımlamış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ
DOÇENT

2

Doktorasını / Doçentliğini Endüstri Mühendisliği alanında almış olmak.

PROFESÖR

SAĞLIK BİLİMLERİ
FAKÜLTESİ

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON

DR. ÖĞRETİM ÜYESİ

1

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon alanında tıpta uzmanlığını almış olmak. SCI/SCI-E/SSCI indekslerinde taranan dergilerde en az üç (3) makale yayımlamış olmak.