İbn Haldun Üniversitesi düzeltme ilanı

İbn Haldun Üniversitesi Rektörlüğünden

DÜZELTME İLANI


07.05.2021 tarih ve 31477 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ve T.C. İbn Haldun Üniversitesi “Öğretim Üyeleri Yükseltilme ve Atanma Koşulları” uyarınca Öğretim Üyesi alımı gerçekleştirilecektir.
 

Fakülte / Enstitü

Bölüm

Anabilim Dalı/ Bilim Dalı

Kadro Unvanı

Kadro Sayısı

Açıklama

İslami İlimler Fakültesi

Felsefe ve Din Bilimleri

İslam Felsefesi

Profesör*

1

Felsefe ve Din Bilimleri alanında
çalışmalar yapmış ve İslam Felsefesi alanında doçentliğini almış olmak.


Başvuruda Gerekli Belgeler:
- Öğretim Üyesi Başvuru Formu ve Dilekçesi
- Özgeçmiş (YÖK Formatında) ve Eserler Listesi
- Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi
- Fotoğraf (2 Adet)
- Adli Sicil Belgesi
- Hizmet belgesi
- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
- Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden karekodlu lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ile doçentlik belgesi,
- Prof., Doç., Dr. Öğretim Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya, Doçent İçin: 4 (Dört) takım dosya, Dr. Öğretim üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (bilimsel eserlerinden oluşan dosyanın 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere diğer nüshalarını elektronik ortamda (CD/flash bellek) şahsen İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim etmeleri ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı uyarınca akademik personel adayı açık rıza metnini vermeleri gerekmektedir.
- KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge - İngilizce
-* Resmî Gazete Tarihi: 23.03.2016 Sayısı: 29662 yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin madde 8’deki şartları taşıyor olmak,
- Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Başvurular şahsen kampüs adresimize “Başak Mah. Ordu Cad. F-05 Blok Başakşehir / İstanbul” yapılacaktır. Tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından https://www.ihu.edu.tr yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
- İlanda belirtilen koşulları taşımayan ve başvuru süresi içinde yapılmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir

Duyuru Başlama Tarihi : 10.05.2021
Son Başvuru Tarihi : 24.05.2021