İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 akademik personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


2547  sayılı  Yüksek  Öğretim  Kanununun  23.  maddesi,  12  Haziran  2018  tarih  ve  30449 sayılı   Resmî   Gazete’de   yayınlanmış   olan   “Öğretim   Üyeliğine   Yükseltilme   ve   Atanma Yönetmeliği”nin    Doçent    Kadrolarına    Atanma    koşullarını    düzenleyen    8-11.    maddeleri hükümlerinde  aranan  koşulları  yerine  getirmiş  olmak  kaydı  ile  İ.D.  Bilkent  Üniversitesi  Fen Fakültesi Kimya Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın  ve  çalışmalarını  kapsayan  4  takım  dosyayı,  bu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün içerisinde  Bilkent  Üniversitesi  Fen  Fakültesi  Dekanlığına  şahsen  ya  da  iadeli  taahhütlü  posta yoluyla  teslim  etmeleri  gereklidir.  İnternet  üzerinden  başvurular  kabul  edilmez.  Başvuru  için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Fen Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: Fen Fakültesi
BÖLÜM: Kimya Bölümü
AKADEMİK UNVANI: Doçent
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1
ÖZEL  KOŞULLAR:  Metal-organik  kafes  (metal-organic  framework,  MOF)  yapılarının elektrokatalitik   ve   fotokatalitik   yöntemlerle   yenilenebilir   enerji   uygulamalarında   kullanımı konularında araştırmalar yapmış ve derin tecrübe edinmiş olmak. Yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış veya doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak. Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde yayın yapmış ve çalışmalarına çok sayıda atıf almış olmak.

BAŞVURU  ADRESİ:  İhsan  Doğramacı  Bilkent  Üniversitesi  Fen  Fakültesi  Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara