İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 akademik personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI


Üniversitemiz  GSTMF,  Mimarlık  Bölümü'ne  2547  sayılı  Kanunun  31.  maddesine,  09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanmış olan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına  İlişkin   Usul   ve  Esaslar   Hakkında  Yönetmelik   maddelerine  ve  Üniversitemizin Akademik Yükseltme ve Atama Esaslarına uygun, tam gün statüde çalışacak Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayların  ekinde  özgeçmiş,  diploma,  yurtdışı  diplomalar  için  denklik  belgesi  bulunan dilekçelerini  işbu  ilanın  yayım  tarihinden  itibaren  15  gün  içinde  GSTMF  Dekanlığına  teslim etmeleri  gerekmektedir.  Belirtilen  belgeleri  taşımayan,  süresi  içerisinde  teslim  edilmeyen  ve posta/kargodaki gecikmeler nedeniyle süresinden sonra iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlk başvuru tarihi                    :  03.05.2021
Son başvuru tarihi                  :  17.05.2021
Ön değerlendirme tarihi         :  27.5.2021    
(Sonuçlar    http://arch.bilkent.edu.tr/index.php adresinde yayınlanacaktır.)
Giriş sınav tarihi                    :  03.06.2021
Sonuç açıklama tarihi            :  07.06.2021

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi BÖLÜM: Mimarlık Bölümü
AKADEMİK UNVANI: Öğretim Görevlisi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Uluslararası saygın üniversitelerde Mimarlık alanında lisans ve Yapı Bilgisi alanında yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamlamış olmak. Mimari proje stüdyosu dersinin  yanı  sıra;  statik  ve  mukavemet,  yapı  bilgisi,  malzeme,  strüktürel  tasarım,  çevresel faktörler  ve  çevresel  teknolojiler  konularında  lisans  dersleri  vermiş  olmak  ve  bu  konularda uygulamalı  atölyeler  gerçekleştirmiş  olma  deneyimine  sahip  olmak.  Mimarlık  pratiği  içerisinde hizmet veren mimarlık ofislerinde çalışma deneyimi sahibi olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi 06800, Bilkent Ankara