İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi 1 akademik personel alacak

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI


2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmış olan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İ.D. Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü’ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:
1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,
2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi, iki adet fotoğraf,
3. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosyayı, bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
AKADEMİK UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi
ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Osmanlı son dönemi üzerine uzmanlaşmış, özellikle Türk - Yunan ilişkileri konusunda uluslararası çalışmalara sahip olması ve yurt dışı eğitim ve öğretim deneyimi olması. AHCI ve SSCI indekslerinde taranan akademik dergilerde en az bir makale yayınlamış olmak.

BAŞVURU ADRESİ: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal
Bilimler Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara