İnönü Üniversitesi 29 akademik personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin  aşağıda  belirtilen  birimlere,  2547  sayılı  Kanun  ile  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddeleri uyarınca,  Üniversitemiz  web  sayfasında  yayımlanan  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Kriterlerini  sağlanmış  olmak  koşuluyla  öğretim  üyeleri alınacaktır.

İlanımız Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi        : 07.10.2021
İlan son başvuru tarihi  : 21.10.2021

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;

Profesör:
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan  atıfları,  icralarını  ve  bunlara  ilişkin  dokümanı,  eğitim-öğretim  faaliyetlerini,  yönetimlerinde  devam  eden  ve  biten  doktora  veya  yüksek  lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı - Dokümanlar - Formlar - Profesörlük Başvuru  Dosyasında  Olması  Gereken  Evrakların  Kontrol  Listesi)  formda  belirtilen  belgelerin  sıralamaya  uygun  şekilde  bir  adet  başvuru  dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doçent:
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki)  adet  biyometrik  fotoğrafını,  nüfus  cüzdan  örneğini,  özgeçmişini,  doçentlik  belgesini,  diğer  öğrenim  belgeleri  ile  bilimsel  çalışmalarını,  yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi veya taşınabilir usb bellek’i, ayrıca istenilen dosya ve CD’lere ek olarak  www.inonu.edu.tr  adresindeki  (Personel  Daire  Başkanlığı  -  Dokümanlar  -  Formlar  -  Doçentlik  Başvuru  Dosyasında  Olması  Gereken  Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi:
Doktor  Öğretim  Üyesi  kadrosuna  başvuruda  bulunacak  adayların,  başvurdukları  bölüm  ve  ana  bilim  dalını  belirttiği  Akademik  Kadrolara  Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel  çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan  bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’ye veya taşınabilir usb bellek’e eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.

NOT:
1- Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2- Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.
3- Lisans,  yüksek  lisans,  doktora  belgesi,  doçentlik  belgesi  ve  yabancı  dil  belgesinin  noter  veya  resmi  kurumlarca  onaylanmış  bir  örneği  ya  da öğrenim belgelerinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
4- Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

 

S.NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DRC

AÇIKLAMA

1

Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek
Bilimleri

Farmasötik Kimya

Doçent

1

1

Doçentliğini farmasötik kimya alanında almış
olmak.

2

Fen Edebiyat
Fakültesi

Felsefe

Türk İslam Düşünce
Tarihi

Doçent

1

1

Türk düşünce tarihi ve felsefe tarihi ile ilgili
çalışmaları olmak.

3

Fen Edebiyat
Fakültesi

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

Profesör

1

1

Balkan ağızları konusunda çalışmaları olmak.

4

Fen Edebiyat
Fakültesi

Batı Dilleri ve
Edebiyatı

İngiliz Dili ve
Edebiyatı

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Çağdaş dönem ingiliz şiiri üzerine çalışmaları
olmak.

5

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi

Grafik Tasarımı

Grafik Tasarım

Doçent

1

1

6

Güzel Sanatlar ve
Tasarım Fakültesi

Geleneksel Türk
Sanatları

Geleneksel Türk
Sanatları

Doçent

1

1

7

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik

Uluslararası Ticaret

Doçent

1

1

Yabancı dil (İngilizce) puanı en az 85 olup, SSCI
dergilerde yayınları olmak.

8

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Uluslararası İşletmecilik

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Yabancı dil (İngilizce) puanı en az 85 olup, SSCI dergilerde stratejik yönetim konusunda yayınları
olmak.

9

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal
Bilimler

Doçent

1

1

Doçenliğini türk siyasal hayatı bilimi alanında
olmış olmak.

10

İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

1

Doçantliğini uluslararası ilişkiler bilimi alanında
almış olmak.

11

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve
Tanıtım

Kişilerarası İletişim

Doçent

1

1

Doçentliğini halkla ilişkiler alanında almış olmak.

12

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Kişilerarası İletişim

Doçent

1

1

Doçentliğini iletişim çalışmaları alanında almış
olmak.

13

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve
Sinema

Radyo Televizyon

Doktor
Öğretim Üyesi

1

3

Radyo yayıncılığı deneyimi olup uluslararası
enformasyon alanında çalışmaları olmak.

14

İletişim Fakültesi

Radyo, Televizyon ve Sinema

Sinema

Doktor
Öğretim Üyesi

1

3

Sinema dramatolojisi üzerine çalışmaları olmak.

15

Mühendislik
Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

Bilgisayar Bilimleri

Profesör

1

1

16

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Ebelik

Ebelik

Doktor
Öğretim Üyesi

2

1

Ebelik lisans mezunu olup, ebelik alanında doktora yapmış olmak.

17

Spor Bilimleri Fakülktesi

Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği

Doçent

1

1

Doçentliğini spor bilimleri temel alanında almış olup, su sporları alanında çalışmalar yapmış
olmak.

18

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Göz Hastalıkları

Doçent

1

1

19

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Dermatoloji

Doçent

2

1

20

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Çocuk Psikiyatrisi

Doçent

1

1

Çocuk psikiyatrisi alnında yapay zeka ile ilgili
çalışmalar yapmış olmak.

21

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Enfeksiyon
Hastalıkları

Doçent

1

1

Hastane enfeksiyonu ve karaciğer nakli enfeksiyonları ile ilgili çalışmaları olmak.

22

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Beslenme ve
Diyetetik

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Beslenme ve diyetetik alanında doktora yapmış
olmak

23

Tıp Fakültesi

Dahili Tıp Bilimleri

Fiziksel Tıp ve
Rehabilitasyon

Doçent

1

1

24

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Genel Cerrahi

Profesör

1

1

Karaciğer nakli alanında tecrübeli olmak.

25

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Çocuk Cerrahisi

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Çocuk yanıkları alanında tecrübeli olmak.

26

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kadın Hastalıkları ve
Doğum

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Jinekolojik mikrocerrahi alanında sertifikalı
eğitim almış olmak.

27

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak, Burun, Boğaz
Hastalıkları

Doktor
Öğretim Üyesi

1

1

Baş boyun kanserleri konusunda tecrübeli olmak.