İnönü Üniversitesi 33 akademik personel alacak

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlere, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlanmış olmak koşuluyla öğretim üyeleri alınacaktır.
İlanımız Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kamu Personeli Alım İlanları ve Üniversitemiz web sayfasında ilan süresince yayımlanmaktadır.

İlan başvuru tarihi : 21.04.2021
İlan son başvuru tarihi : 05.05.2021

Söz konusu adayların Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfasında dokümanlar kısmından öğretim üyeliğine atanma kriterleri altındaki Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formunu eksiksiz doldurduktan sonra;
Profesör :
Profesör kadrolarına başvuracak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalı ile “Başlıca Araştırma Eserini belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan, belgeleyen bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 6 (altı) adet CD’yi veya taşınabilir bellek’i, ayrıca www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dökümanlar – Formlar - Profesörlük Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
Doçent :
Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, diğer öğrenim belgeleri ile bilimsel çalışmalarını, yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı, bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’yi veya taşınabilir bellek’i, ayrıca www.inonu.edu.tr adresindeki (Personel Daire Başkanlığı – Dökümanlar – Formlar - Doçentlik Başvuru Dosyasında Olması Gereken Evrakların Kontrol Listesi) formda belirtilen belgelerin sıralamaya uygun şekilde bir adet başvuru dosyanın hazırlanarak Personel Daire Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.
Doktor Öğretim Üyesi :
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların, başvurdukları bölüm ve ana bilim dalını belirttiği Akademik Kadrolara Ait Başvuru Formuna; 2 (iki) adet biyometrik fotoğrafını, nüfus cüzdan örneğini, özgeçmişini, yabancı dil başarı belgesini, yüksek lisans ve doktora tezlerini, doktora belgesini, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan bir adet dosyayı ve bu dosyadaki belgeleri içeren salt okunur 4 (dört) adet CD’ye veya taşınabilir bellek’e eklenerek ilgili birime teslim edeceklerdir.
NOT :
1 - Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
2 - Adaylar sadece bir ana bilim dalına müracaat edebilirler.
3 - Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi, doçentlik belgesi ve yabancı dil belgesinin noter veya resmi kurumlarca onaylanmış bir örneği ya da öğrenim belgelerinin e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı başvuru dosyasına konulacaktır.
4 - Adaylar, ilan yayım tarihinden itibaren başlayarak, ilan son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere başvurularını yapmalıdırlar.

S.NO

BİRİMİ

BÖLÜMÜ

ANABİLİM DALI

UNVANI

ADET

DRC

AÇIKLAMA

1

DEVLET
KONSERVATUVARI

MÜZİK

YAYLI ÇALGILAR

DOÇENT

1

1

2

DEVLET
KONSERVATUVARI

MÜZİK

TÜRK HALK MÜZİĞİ

DOÇENT

1

1

3

DİŞ HEKİMLİĞİ

KLİNİK BİLİMLER

PEDODONTİ

DOÇENT

1

1

4

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

1

5

EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ

EĞİTİM YÖNETİMİ

PROFESÖR

1

1

6

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER

TÜRKÇE EĞİTİMİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Türkçe Eğitimi
veya Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak.

7

FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

PSİKOLOJİ

SOSYAL PSİKOLOJİ

PROFESÖR

1

1

8

FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI

ESKİ TÜRK
EDEBİYATI

PROFESÖR

1

1

9

FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ

SOSYOLOJİ

TOPLUMSAL YAPI
VE DEĞİŞME

DOÇENT

1

1

10

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

TARİH

ORTAÇAĞ TARİHİ

DOÇENT

1

1

11

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

ARKEOLOJİ

PROHİSTORYA VE ÖN ASYA
ARKEOLOJİSİ

DOÇENT

1

1

12

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

ANAYASA HUKUKU

DOKTOR
ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup,
Anayasa Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

13

HUKUK FAKÜLTESİ

KAMU HUKUKU

CEZA VE CEZA MUHAKEMESİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında doktora
yapmış olmak.

14

HUKUK FAKÜLTESİ

ÖZEL HUKUK

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Hukuk Fakültesi mezunu olup, Milletlerarası Özel Hukuk alanında doktora yapmış
olmak.

15

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ
İLİŞKİLERİ

İŞ HUKUKU

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Sosyal Politikalar alanında almış olmak.

16

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İŞLETME

MUHASEBE VE FİNANSMAN

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Muhasebe Bilimi alanında almış olmak.

17

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM
BİLİMLERİ

TEFSİR

DOÇENT

1

1

18

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

KONSTRÜKSİYON VE İMALAT

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Makine Mühendisliği alanında almış
olmak.

19

SAĞLIK HİZMETLERİ
MESLEK YÜKSEKOKULU

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER

PATOLOJİ
LABORATUVAR TEKNİKLERİ

DOÇENT

1

1

20

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

SPORDA PSİKOSOSYAL
ALANLAR

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Temel alanında almış olmak.

21

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

SPOR SAĞLIK BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri
Temel alanında almış olmak.

22

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ

HAREKET VE ANTREMAN
BİLİMLERİ

DOÇENT

1

1

Doçentliğini Spor Bilimleri Temel alanında almış olmak.

23

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

PATOLOJİ

PROFESÖR

1

1

24

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

İnce Bağırsak Nakli ve Karaciğer Nakli konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi
olmak.

25

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

PROFESÖR

1

1

Karaciğer Nakli konusunda en
az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

26

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

İÇ HASTALIKLARI

PROFESÖR

1

1

Nefroloji Yan Dal uzmanı
olmak.

27

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

KARDİYOLOJİ

PROFESÖR

1

1

28

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP
BİLİMLERİ

KALP VE DAMAR
CERRAHİSİ

DOÇENT

1

1

29

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

Karaciğer Nakli konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi
olmak.

30

TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİMLERİ

GENEL CERRAHİ

DOÇENT

1

1

Karaciğer Nakli konusunda en
az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak.

31

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOÇENT

1

1

32

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ

RADYOLOJİ

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ

1

1

Çocuk Radyolojisi yan dal uzmanı olmak ve Karaciğer- Böbrek Nakli alanında
çalışmaları olmak.

33

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP
BİLİMLERİ

ÇOCUK
PSİKİYATRİSİ

DOÇENT

1

1

İlan olunur