Işık Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlan Tarihi: 17.06.2021

Fakülte / Yüksekokul Bölüm / Program Unvan Adet Koşullar Ales Puan Şartı / Türü Yabancı Dil Puan
Şartı
Son Başvuru
Tarihi
Ön Değerlendirme
Tarihi
Giriş Sınavı Tarihi Sonuç Açıklama
Tarihi
Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Arş.Gör. 1 - Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Lisans programlarından mezun olmak,
- Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programına kayıtlı olmak,
70 / Sayısal 50 01.07.2021 05.07.2021 12.07.2021 13.07.2021

BAŞVURU EVRAKLARI
• Islak imzalı başvuru dilekçesi,
• YÖK formatlı özgeçmiş,
• Nüfus cüzdan fotokopisi,
• 2 adet fotoğraf,
• Lisans/Lisansüstü diploma/öğrenci belgesi onaylı örnekleri veya geçici mezuniyet belgesi (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK Denklik Belgesi)
• Lisans/Lisansüstü eğitimlerine ait resmi not döküm belgeleri aslı veya onaylı örneği (Transcript),
• 2 adet Referans Mektubu,
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi (ALES),
• YDS veya YÖKDİL puanını veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge,
• Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,
• Varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME
Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
BAŞVURU ADRESİ
Işık Üniversitesi Meşrutiyet Mahallesi, Üniversite Sokak Dış Kapı No: 2 Şile /İSTANBUL