Işık Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Işık Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.
İlan Tarihi: 08.07.2021


Fakülte / Yüksekokul


Bölüm / Program


Unvan


Adet


Koşullar


ALES Puan Şartı/ Türü


Yabancı Dil Puan Şartı

Son
Başvuru Tarihi


Ön Değerlendirme Tarihi


Giriş Sınavı Tarihi

Sonuç
Açıklama TarihiMühendislik ve Doğa BilimleriElektrik- Elektronik MühendisliğiArş. Gör.1

-Elektrik - Elektronik Mühendisliği lisans mezunu olmak,
-Elektronik Mühendisliği anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.70 / Sayısal5030.07.202102.08.202109.08.202110.08.2021


BAŞVURU EVRAKLARI

  • Islak imzalı başvuru dilekçesi,

  • YÖK formatlı özgeçmiş,

  • Nüfus cüzdan fotokopisi,

  • 2 adet fotoğraf,

  • Lisans/Lisansüstü diploma/öğrenci belgesi onaylı örnekleri veya geçici mezuniyet belgesi (Diploma yurt dışından alınmış ise YÖK Denklik Belgesi) Lisans/Lisansüstü eğitimlerine ait resmi not döküm belgeleri aslı veya onaylı örneği (Transcript),

  • 2 adet Referans Mektubu,

  • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belgesi (ALES),

  • YDS veya YÖKDİL puanını veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen bir sınavdan almış oldukları puanı gösteren belge, Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

  • Varsa, ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.


BAŞVURU ŞEKLİ & BİLGİLENDİRME
Başvurular şahsen veya posta yolu ile ilgili Akademik Birime yapılmalıdır. Süresi içerisinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar tarafımıza ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.