İskenderun Teknik Üniversitesi 11 akademik personel alacak

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.iste.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

PROFESÖR VE DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI:
• İlan edilen kadrolara başvuracak adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belge-ve-formlar web adresinden temin edecekleri başvuru dilekçelerinin ekinde; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, e-devlet çıktısı veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın
listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adayların başlıca eserlerini belirtmesi gerekmektedir.) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadroları için 6 nüsha, doçent kadroları için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında olmak üzere şahsen veya posta yolu ile Personel Daire Başkanlığına başvuru yapması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden dolayı sorumluluk kabul edilmeyecek olup, son başvuru tarihinden sonra gelen başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Müracaat edecek adayların; İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’nda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ek Koşulları’na Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Mevzuat Bölümü, https://iste.edu.tr/pdb/mevzuat web adresinden ulaşılabilir.
• Müracaat edecek adayların; Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının web sayfası Belge ve Formlar Bölümü, http://www.iste.edu.tr/pdb/belgeve-formlar web adresinde yer alan “Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi”ni doldurarak başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Ayrıca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.
• Tüm adayların, gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunların çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilime ve teknolojiye nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir “özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı” hazırlamaları ve bunu müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
• Başvuran tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı “hizmet belgesini” müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
• Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.
• Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin başvuru dosyasında sunulması gerekmektedir.
• Profesör unvanı olanlar doçent kadrolarına başvuramazlar. 
 • Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını, varsa hangi kuruma olduğunu belirtmeleri gerekmektedir.
• Adayların müracaat dilekçelerinde; başvuruda verdikleri tüm bilgilerin doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamalarının iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.
• Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
• İlanda belirtilen koşulları taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
• İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemizin web sayfasından (www.iste.edu.tr) yapılacak olup, ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

 

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLAN TABLOSU

 

İLAN NO

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

UNVANI

DER.

ADET

AÇIKLAMA

2021 - 116

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ

DENİZ TEKNOLOJİLERİ

DENİZ TEKNOLOJİLERİ

PROFESÖR

1

1

Su Ürünleri Bilim Alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Alg kültürü ve algal biyoteknoloji konularında uluslararası
düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2021 - 117

DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
FAKÜLTESİ

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

YETİŞTİRİCİLİK

PROFESÖR

1

1

Su Ürünleri Bilim Alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Tatlısu istakozları yetiştiriciliği konusunda uluslararası
düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2021 - 118

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

EKONOMİ

EKONOMİ

DOÇENT

1

1

Makro İktisat alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Para
politikası, enflasyon ve teknoloji gelişimi ilişkileri konularında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2021 - 119

İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

LOJİSTİK YÖNETİMİ

DOÇENT

1

1

Lojistik alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Alanı ile ilgili
konularda uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2021 - 120

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI

PEYZAJ MİMARLIĞI

DOÇENT

1

1

Peyzaj Mimarlığı Bilim Alanında Doçentlik unvanını almış olmak. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve uzaktan algılama konularında uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

2021 - 121

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Bilgisayar sistem yapısı ve donanımı veya insan bilgisayar etkileşimi veya ağlar ve ağ sistemleri konularından en az birinde uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

2021 - 122

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği veya Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Bilgisayar sistem yapısı ve donanımı veya insan bilgisayar etkileşimi veya ağlar ve ağ sistemleri konularından en az birinde uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış
olmak.

2021 - 123

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden Doçentlik unvanı almış olmak. Biyometri, robotik, biyomalzeme, biyomekanik, biyoelektronik, biyoenformatik ve biyomedikal enstumentasyon konularından herhangi biri ile
ilgili uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2021 - 124

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Biyomedikal Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarından birinden Doçentlik unvanı almış olmak. Biyometri, robotik, biyomalzeme, biyomekanik, biyoelektronik, biyoenformatik ve biyomedikal enstumentasyon konularından herhangi biri ile
ilgili uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2021 - 125

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ

PROFESÖR

1

1

Kontrol sistemleri ve/veya yapay zeka konularında bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

2021 - 126

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ

DOÇENT

1

1

Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği alanında Doçentlik unvanı almış olmak. Petrol ve Doğalgaz, rezervuar, sondaj ve/veya kuyu tamamlama konularından en az birinde uluslararası
düzeyde bilimsel çalışmalar yapmış olmak.